Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzīvokļu komisija

Komisija izskata iedzīvotāju iesniegumus un lemj par palīdzības piešķiršanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties ar komisijas sekretāri Ievu Bambāni pa tālruni 64161889 vai e-pastā ieva.bambane@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs U.LENCBERGS Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece D. TRAPENCIERE Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Komisijas locekļi I. SIETIŅSONE Cēsu novada p/a “Sociālais dienests” direktore
  A. ĶERPE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
  M. KLIMOVIČA

Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste

Komisijas sekretāre I.BAMBĀNE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste