Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pilsētas un Vaives pagasta dzīvokļu komisija

Komisija izskata iedzīvotāju iesniegumus un lemj par palīdzības piešķiršanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties ar komisijas sekretāri Ievu Bambāni pa tālruni 64161889 vai e-pastā ieva.bambane@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs U.LENCBERGS Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks B. MEŽALE Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Komisijas locekļi I. KĀRKLIŅA Cēsu novada p/a “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja
  A. ĶERPE Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
  M. KLIMOVIČA

Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste

Komisijas sekretāre I.BAMBĀNE Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste