Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pilsētas un Vaives pagasta dzīvokļu komisija

Komisija izskata iedzīvotāju iesniegumus un lemj par palīdzības piešķiršanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties Ievu Bambāni pa tālruni 64161889 vai e-pastā ieva.bambane@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs I.KĀRKLIŅA Cēsu novada Sociālā dienesta Pilngadīgo personu atbalsta nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.BAMBĀNE

Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste –juriste

Komisijas locekļi I.HERBSTA Amatas apvienības pārvaldes Īpašumu apsaimniekošanas un saimnieciskās nodaļas vadītāja
  L.S.BEROVSKA Priekuļu apvienības pārvaldes Nekustamā īpašuma speciāliste
   

Cēsu novada Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes jurists 

Komisijas sekretārs   Cēsu novada Centrālās administrācijas nozīmēts darbinieks