Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Būvprojekta ”Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošana, Cēsu 1.pamatskolas ēkai Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība.
Veids:
9_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP 2018/17
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 5. aprīlim pulksten. 11.00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
22.03.2018
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Enviroprojekts”, reģ.Nr.40003683283.
Līguma cena:
10 580,00
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
115 (viens simts piecpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas.