Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
,,Nedzīvojamas ēkas (poliklīnika) ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1613 001 nojaukšanas darbu būvuzraudzība Zīļu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā”
Veids:
9_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP 2017/54 ERAF
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājuma iesniegšana līdz 2017. gada 10. oktobrim plksten.11.00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
27.09.2017
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA „TRANZIT ASK”, reģ.Nr.42403037066,
Līguma cena:
598,00 EUR
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
no līguma noslēgšanas 2 (divu) mēnešu laikā.