Meklē mācību telpas CVĢ remonta laikā

Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde organizē nomas objektu piedāvājumu atlasi, nekustamo īpašumu nomai, Cēsu Valsts ģimnāzijas darbības nodrošināšanai.

Informācijas lapa par Nomas objektu

Nomas objekta atrašanās vieta

Ne tālāk kā 1km attālumā no Leona Paegles ielas 1, Cēsis, Cēsu nov., kur atrodas Cēsu Valsts ģimnāzijas telpas

Nomas objekta lietošanas mērķi

Skolas izglītības procesa nodrošināšanai.

Nomas līguma termiņš

Līdz 2023.gada 31.decembrim

Tehniskais stāvoklis

Nedzīvojamās telpas, labā stāvoklī.

Nepieciešamās 15 klašu telpas

9 telpas apmēram 50m2 platībā;

6 telpas apm. 25m2 platībā.

Garderobe

337 skolēniem

50 izglītības iestādes darbiniekiem.

Atpūtas telpa

Lasītava skolēniem.

1 telpa

Skolotāju istaba.

3 telpas administrācijai

(apm. 12m2 katra) – direktore, dir. v. izglītības jautājumos, dir. v. informātikas jautājumos.

1 telpa

Dir. v. audzināšanas darbā un skolēnu pašpārvaldei (apm. 20 m2 ).

1 telpa

Medmāsai (apm. 15m2 ).

1 telpa

Metodiķim un psihologam (apm. 12m2 ).

1 telpa

Lietvedei (apm. 20 m2 ).

1 telpa

Ēdināšanai.

1 telpa

Saimnieciskajām vajadzībām.

3 telpas

Tualetes.

Nepieciešamās komunikācijas

Apgaismojums, apkure, ventilācija, IT pieslēgums.

Pretendenta pieteikšanās laiks

No publikācijas brīža līdz 2023. gada 2. janvārim plkst. 12.00


 

Dokumenti