Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atsavināmie īpašumi Cēsu novadā

Sarakstā apkopoti Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pieejamie - atsavināšanai nododamie īpašumi.
Lai rosinātu konkrēta sarakstā ietvertā nekustamā īpašuma atsavināšanu - klientam jāvēršas ar iesniegumu Cēsu novada pašvaldībā.
 
Iesniegumu iespējams iesniegt:
  • personīgi Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Raunas ielā 4
  • elektroniski, parakstītu ar drošu eleketronisko parakstu, uz dome@cesis.lv
  • ar pasta starpniecību, sūtot uz adresi Cēsu novada pašvaldība, Raunas iela 4, Cēsis, LV 4101. 
Pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas - tiek ierosināta konkrētā nekustamā īpašuma pārdošana un pasūtīts nekustamā īpašuma vērtējums.
Nekustamais īpašums tiek atsavināts, rīkojot nekustamā īpašuma izsoli.
 
Papildu informāciju par konkrētajām zemes vienībām, pārdošanas kārtību u.c. iespējams saņemt Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē: 
Cēsu novada domē, Raunas ielā 4, 104. kab.
Pašvaldības īpašumu speciālists -  Aigars Ķerpe, tel. 26104449
Nekustamo īpašumu darījumu speciāliste - Santa Smiltniece, tel. 29154806.