Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atsavināmie īpašumi Cēsu novadā

Sarakstā apkopoti Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2023.gadā atsavināšanai plānotie īpašumi.

Aktuālajām izsolēm aicinām sekot līdzi ŠEIT.

Teritorija/

pārvalde

Nekustamā īpašuma nosaukums, adrese

Pilsēta/

pagasts

Kadastra nr.

Sastāvs

Atsavinā-šanas veids

 

Cēsu pilsēta, Vaives pagasts Ķiršu iela 10 Cēsis

42010080317

Zemes vienība 3238m2 platībā uz kuras atrodas divas ēkas – katlu māja (kadastra apzīmējums 42010080317001) un noliktava (kadastra apzīmējums 42010080317002) Izsole
  Gaujas iela 76-4 Cēsis

​42019005191

Dzīvoklis Nr.4 ar kopējo platību 28 m2 un 280/1890 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes Izsole

 

Augšbebru iela 2

Cēsis

42010090617

42019005191

Zemes gabals 0,7047 ha platībā

Izsole

 

Austrumu iela 5

Cēsis

42010030154

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42010030226

0,598 ha platībā,

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42010030227

1000 kvm platība

Izsole

 

Rīgas iela 85

Cēsis

42010080528

Zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 42010080071

1018 kvm platībā

 

Izsole

 

Rīgas iela 85A

 

Cēsis

42010080528

Zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 42010080072

1652 kvm platībā

 

 

 

 

Izsole

 

 

Vārnu iela 32

Cēsis

42010080528

Zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 42010080075

1158 kvm platībā

 

Izsole

 

 

Vārnu iela 34

Cēsis

42010080528

Zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 42010080074

1287 kvm platībā

Izsole

 

 

Ķiršu iela  20

Cēsis

4201 008 0528

Zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 42010080073

1364 kvm platībā

 

Izsole

 

 

Amatas apvienības pārvalde

Sērmūkšu karjers

Skujenes pag.

42780070131

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070131 11,0 ha platībā, uz kuras atrodas smilts – grants un smilts karjers

Izsole

 

Lauku Aleksandri

Skujenes pag.

42780070194

Zemes vienība, kadastra apzīmējums 42780070191, ar kopējo platību 7.92 ha

Izsole

 

Draudzības iela 6

Skujenes pag.

42780070098

 

Zemes gabals ar kadastra numuru 42780070098 0,356 ha platībā

Pirmpirkums (ēku īpašniekam)

 

Kļavkalnu dārzi

Nītaures pag.

42680060316

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680060316 2,76 ha platībā

 

Izsole

 

Zītari

Zaubes pag.

42960060035

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  42960060041 0,3576 ha platībā;

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  42960060042 10,78 ha platībā;

Izsole

 

Puntūži

Zaubes pag.

42960080030

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960080030 5,2 ha platībā

Izsole

 

Boži

Drabešu pag.

42460040099

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460040099 3,88 ha

Pirmpirkums (ēku īpašniekam)

 

Jaunpulekši

Zaubes pag.

42960100027

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960100027 1,46 ha platībā

Pirmpirkums (ēku īpašniekam)

 

Lejas Īstveri

Zaubes pag.

4296008002

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960080022 16,8 ha platībā

Pirmpirkums (bij. zemes lietotājs)

 

Stādiņi

Zaubes pag.

42960050187

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050187 6,2 ha, uz kuras atrodas smilts – grants un smilts karjers

Izsole

 

Barnaki 1

Nītaures pag.

42685060043

3 palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem 42680060080002, 42680060080003, 42680060080004, kas atrodas uz būvju īpašniekam nepiederošas zemes

Pirmpirkums

 

Sērmūkšu veikals

Skujenes pag.

42780070132

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070132 0,3778 ha platībā

Pirmpirkums (ēkas īpašniekam)

 

Vīveles

Drabešu pag.

42460020589

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070132 0,0593 ha platībā

Izsole

 

Pie Šūkātiem

Skujenes pag.

42780070149

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070149 4,6 ha platībā

Izsole

 

Pļavnieki 1

Drabešu pag.

42460040091

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460040091 4,78 ha platībā

Izsole

 

Gulsupes pļava 2

Nītaures pag.

42680090011

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680090085 2,55 ha platībā

Izsole

Jaunpiebalgas apvienības pārvalde

Kalna Zaļkalns

JaJaunpiebalgas pag.

42560070150

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560070150 2,28 ha platībā

Izsole

 

Verbenas

Jaunpiebalgas pag.

42560060380

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560060380 2065 kvm platībā

Izsole

 

Stalkas

Jaunpiebalgas pag.

42560130060

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560130027 14,7 ha  platībā;

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560130055

1,54 ha platībā

Izsole

 

Kalna Kaņepi

 

Jaunpiebalgas pag.

4256009 0063

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560090063 1,5549 ha platībā

Izsole

 

Zaķi

Jaunpiebalgas pag.

42560110075

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560110075 8,99 ha platībā

Izsole

 

Sporta iela 8

Jaunpiebalgas pag.

42560060393

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0393 2,75 ha platībā un 8 ēkas ar kadastra apzīmējumiem

4256 006 0393 001,

4256 006 0393 002,

4256 006 0393 003,

4256 006 0393 004,

4256 006 0393 005,

4256 006 0393 006,

4256 006 0393 007,

4256 006 0393 008.

Izsole

 

Ābeles

Jaunpiebalgas pag.

42560080073

Zemes vienība ar kadastra

apzīmējumu 42560080073

0,7858 ha platībā

Izsole

Līgatnes apvienības pārvalde

Pagasta zeme 21

Līgatnes pag.

42620090073

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 42620090073

12,24 ha platībā

Izsole

 

Ezera iela 6

Līgatnes pag.

42620040278

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42620040278 0,253 ha platībā

Izsole

 

Lielgrūdeņi

Līgatnes pag.

42620030087

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42620030164 21,53 ha platībā

Izsole

 

 

Līgatnes pag.

42620030061

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42620030061 0,46 ha platībā

Izsole

 

Mierkalni (Sporta 18)

Līgatne

42620040182

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42620040182 0,4506 ha platībā

Izsole

 

Ezera iela 6

Līgatne

42620040278

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42620040278 0,253 ha platībā

Izsole

 

Ezera iela 7

Līgatne

42620040279

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42620040279 0,2214 ha platībā

Izsole

 

Ezera iela 3

Līgatne

42620040281

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42620040281 0,2232 ha platībā

Izsole

 

Pagasta zeme 48

Līgatnes pag.

42620040441

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0,282 ha platībā

Izsole

 

Pagasta zeme 67

Līgatnes pag.

42620040481

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42620040481 0,4097 ha platībā

Izsole

 

Ainavu iela 2

Līgatne

42110050026

 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42620050026 3,1171 ha platībā

Maiņa vai izsole

  Pilsoņu 6 - 19 Līgatne 42119000571 dzīvoklis Nr.19, 310/8489 domājamās daļas no būves, 310/8489 domājamās daļas no zemes Izsole
  Gaujas 23 - 3 Līgatne 42119000575 dzīvoklis Nr.3, 573/8019 domājamās daļas no būves, 573/8019 domājamās daļas no zemes Izsole
  Gaujas 21A-26 Līgatne 42119000554 dzīvoklis Nr.26, 563/23915 domājamās daļas no būves, 563/23915 domājamās daļas no zemes Izsole
  Gaujas 23A-11 Līgatne 42119000561 dzīvoklis Nr.11, 485/14345 domājamās daļas no būves, 485/14345 domājamās daļas no zemes Izsole
  Gaujas 13-5 Līgatne 42119000546 dzīvoklis Nr.5, 390/6734 domājamās daļas no būves, 390/6734 domājamās daļas no zemes Izsole
  "Ratnieki 5"-18 Ratnieki, Līgatnes pag. 42629000507 dzīvoklis Nr.18, 734/9627 domājamās daļas no būves Izsole
  Brīvības 1-1 Līgatne 42119000346 dzīvoklis Nr.1, 324/4357 domājamās daļas no būves, 324/4357 domājamās daļas no zemes Izsole
  Rīgas 3-3 Līgatne 42119000171 dzīvoklis Nr.3, 309/4772 domājamās daļas no mājas un zemes Izsole

Pārgaujas apvienības pārvalde

Rozulas Brīvnieki

Stalbes pag.

42800070203

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42800070203 1.7 ha platībā  un

2 būves ar kadastra apzīmējumiem 42800070203001, 42800070203002

Izsole

 

Upmalas

Raiskuma pag.

42740110231

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42720110231 8,08 ha platībā

Izsole

Priekuļu apvienības pārvalde

Mazroči

Liepa

42600020038

 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42600020038 0,84 ha platībā

 

Izsole

 

Pāvila Rozīša iela

6-6

Liepas

 

42609000860

Dzīvoklis Nr.6, 252/19884 domājamās daļas no būves,

 252/19884 domājamās daļas no zemes

Izsole

 

Pāvila Rozīša iela 11-36

Liepas

42609000898

Dzīvoklis Nr.36, 525/22697 domājamās daļas no būves,

 525/22697 domājamās daļas no zemes

Izsole

 

Pāvila Rozīša iela

4-61

Liepas

42609000838

Dzīvoklis Nr.61, 440/40364 domājamās daļas no būves,

440/40364domājamās daļas no zemes

Izsole

 

Maija iela

4-116

Liepas

42609001105

Dzīvoklis Nr.116, 507/46682 domājamās daļas no būves,

507/46682 domājamās daļas no zemes

Izsole

 

Kunči

Priekuļu pag.

42720080066

 

Zeme s vienība ar kadastra apzīmējumu 4272008006 1,29 ha platībā

Izsole

 

Indrāni

Veselavas pag.

42940010394

 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42940010390 1,1 ha platībā

Izsole

 

Kalna Zaunzeikari 1

Veselavas pag.

42940010328

 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42940010328 1,89 ha platībā

Izsole

 

Pagasta zeme

Veselavas pag.

42940010246

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42940010246 2,67 ha platībā

Izsole

Vecpiebalgas apvienības pārvalde

Kalna Auļi -4

Dzērbenes pag.

42500050053001004

2-istabu dzīvokļa īpašums ar kopējo  platību 43,6 kvm.

 

Izsole

 

Jāņzemji

Dzērbenes pag.

42500070372

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42500070372 0,4934 ha platībā

Izsole

 

Klinklāvas saimniecība

Dzērbenes pag.

42500020093

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42500020093 0,83 ha platībā

Izsole

 

Kalnozoli

Dzērbenes pag.

42500050059

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42500050059 2,0715 ha platībā

Izsole

 

Jaunjēkuļi

Inešu pag.

42540010151

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42540010215 2,1 ha platībā

Izsole

 

Jānavoti

Taurenes

42860060010

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42860060010 1,44 ha platībā

Izsole

 

Kļaviņi

Taurenes

42860020399

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42860020399 1,53 ha platībā

Izsole

 

Rīgas

Taurenes

42860020400

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42860020400 1.03 ha platībā

Izsole

 

Branjenieki

Taurenes

42860020397

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42860020397 1.27 ha platībā

Izsole

 

Plivči

Taurenes

42860020396

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42860020396 1.47 ha platībā

Izsole

 

Čabu sila karjers

Vecpiebalgas

42920040019

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42920040134 1,58 ha platībā

Izsole

 

Smilgas

Inešu

42540010031

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4254001003 17,3 ha platībā

Izsole

 

Skaras

Inešu

42540010068

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42540010068 11,0 ha platībā

Izsole

 

 

Izsole