Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada mazo kultūras projektu konkurss

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsludina otro Cēsu novada kultūras projektu konkursu 2020.gadā. Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kurus iespējams pielāgot neprognozējamām situācijām un, kuru īstenošana iespējama apstākļos, ja noteiktie ierobežojumi kultūras pasākumu norisē tiek saglabāti (piemēram, kultūra digitālajā vidē, jaunas kultūras pasākumu norises formas) un projekti, kuru īstenošanā paredzēts iesaistīt Cēsu novada māksliniekus un radošās organizācijas.

Šim projektu konkursam paredzētā kopējā summa ir 7320 EUR. Viena projekta atbalstam var tikt piešķirts līdzfinansējums līdz 1000 EUR. Pieteikumu iesniedzējiem jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas jāatspoguļo izmaksu tāmē. Uz atbalstu var pretendēt juridiskas personas (radošās un nevalstiskās organizācijas u.c.) un tās fiziskās personas, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas un, kuru projektu idejas plānots īstenot Cēsu novadā.

Projektu konkursa nolikums un nosacījumi būs pieejami cesis.lv sadaļā “Kultūra” no 2020.gada 26.jūnija. Lūdzam tam pievērst uzmanību, jo nolikums un vērtēšanas kritēriji ar šo gadu ir nedaudz mainīti.

Projektu pieteikumi “Cēsu Kultūras un Tūrisma centram” jāiesniedz līdz š.g. 20.jūlija plkst. 12.00 personīgi Baznīcas laukumā 1 un elektroniski, sūtot uz e-pastu cesis@cesis.lv.

Projektus izvērtēs pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” apstiprināta komisija. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā – projekta aktualitāte un sabiedriskais nozīmīgums, atbilstība prioritātēm, skaidri definēti projekta mērķi un tāmes precizitāte, atbilstība projekta idejai un mērogam.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Kopš 2019.gada konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā.

Vairāk informācijas: tel.: 25770498, e-pasts: kultura@cesis.lv.