Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par sociālajiem jautājumiem

Saistošo
noteikumu Nr.
Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
3 26.01.2012. Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā 16.03.2012. saistošie noteikumi
25 10.10.2013. Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumi 01.01.2014. saistošie noteikumi
16 08.10.2015. Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem 01.12.2015. saistošie noteikumi
20 19.11.2015. Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā 01.01.2016. saistošie noteikumi
12 07.05.2020. Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā  Cēsu novadā 08.05.2020. saistošie noteikumi
10 11.11.2021. Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem 11.01.2022. saistošie noteikumi
7 21.10.2021.

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā

01.01.2022. saistošie noteikumi
8 21.10.2021. Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā 01.01.2022. saistošie noteikumi
16 02.12.2021. Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā 12.01.2022. saistošie noteikumi
25 29.12.2021. Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Cēsu novadā 19.01.2022. saistošie noteikumi