Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par pašvaldības darbību

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā no

Pievienotie

dokumenti

18 16.07.2020. Cēsu novada pašvaldības nolikums 16.07.2020. saistošie noteikumi

struktūra
38 21.11.2013. Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanas nodevu 01.01.2014. saistošie noteikumi
18 23.01.2020. Par Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetu 29.02.2020. saistošie noteikumi
3 28.01.2016. Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 09.02.2016. saistošie noteikumi