Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
11 11.11.2021. Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā 01.01.2022. saistošie noteikumi
8 10.03.2022.

Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"

31.03.2022. saistošie noteikumi