Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada simbolika

Saistošie noteikumi, kas regulē simbolikas izmantošanu (līdz 2021.gada 1.jūlijam)


 

Mazais valsts ģerbonis tiek izmantots pārejas periodā no 2021.gada 1.jūlija līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jauns Cēsu novada pašvaldības ģerbonis.

Cēsu novada (līdz 2021.gada 1.jūlijam) ģerbonis
Zilā laukā sarkans robots ķieģeļu mūris ar pieciem tornīšiem un atvērtiem vārtiem ar paceltu režģi, virs tā stāvošs karavīrs dabiskā krāsā, baltā tērpā ar paceltu zobenu un vairogu; sudraba pavedienapmale.

Cēsu pilsētas ģerbonis

Zilā laukā sarkans robots ķieģeļu mūris ar pieciem tornīšiem un atvērtiem vārtiem ar paceltu  režģi, uz tā stāvošs karavīrs dabiskās krāsās ar paceltu zobenu un vairogu.

Senākais zināmais ģerboņa attēls - zīmoga nospiedumā uz 1383. gadā izdota dokumenta. Cēsu pilsētas ģerbonis savu viduslaikos iegūto veidolu saglabājis līdz pat mūsdienām.
Vaives pagasta ģerbonis
Zilā laukā piecpadsmit sudraba ūdens piles (5, 4, 3, 2, 1).

Ūdens lāses simbolizē daudzās ūdenskrātuves Vaives pagastā. No ūdens lāsēm veidoti divi V burti.

Cēsu pilsētas karogs

Cēsu pilsētas karogs ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma proporcijas attiecību 2:1; karogs ir divpusējs; uz fona Valsts karoga krāsā taisns krusts baltā krāsā ar nobīdītu vertikālās līnijas asi karoga stiprinājuma virzienā; krusta vertikālā un horizontālā līnija karoga kreisajā malā veido kvadrātu; krusta vertikālās un horizontālās līniju krāsu platums pret karoga augstumu ir 1: 5; krusta centrā attēlots Cēsu pilsētas ģerbonis; ģerboņa augstums ir 6:10 no karoga augstuma; karoga izmēri – 1.0 x 2.0 m; ģerboņa augstums – 40 cm; galda karodziņa izmēri – 14 x 28 cm un proporcijas atbilst Cēsu pilsētas karoga proporcijām un aprakstam.