Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības iestāžu darbs ārkārtas situācijas laikā

Pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” un Cēsu novada bāriņtiesa nepieņem klientus klātienē, tiek nodrošināta iespēja atstāt iesniegumus, klientus apkalpo arī telefoniski. Sociālā dienesta klienti tāpat kā iepriekš turpina saņemt mājas aprūpes, nakts patversmes u.c. pakalpojumus.

Cēsu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa turpinās pieņemt klientus, lai nodrošinātu dzimšanas, miršanas u.c. neatliekamu iesniegumu reģistrāciju. Plānotās laulību ceremonijas, saskaņojot ar pieteicējiem, tiek vai nu pārceltas, vai notiek bez svinīgas ceremonijas un viesiem – tikai jaunlaulāto un liecinieku klātbūtnē. 

Cēsu novada Pašvaldības policija turpina darbu ierastajā režīmā.

No 13.marta slēgts Cēsu pilsētas pansionāts. Netiks pieņemti jauni iemītnieki, netiks ielaisti apmeklētāji. Netiks pieņemtas arī pansionāta iemītniekiem paredzētās paciņas. Tiek atceltas plānotās ārstu konsultācijas, klientiem tiks sniegta akūtā medicīniskā palīdzība.

Koncertzāle “Cēsis” slēgta no 13.marta līdz ārkārtas situācijas beigām. Atcelti visi šajā laikā paredzētie pasākumi, tostarp kino seansi.

Apmeklētāju plūsmu ar papildu drošības pasākumiem 16.maijā sāks pieņemt pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pārraudzībā esošais Tūrisma informācijas centrs, Pils kompleksa apmeklētāju centrs, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, kā arī Cēsu Izstāžu nams.  

Darbu ar klātienes klientiem atsāks arī Cēsu Centrālā bibliotēka, kas no 20.maija pieņems apmeklētājus laikā no plkst.10-15, ierobežojot klientu atrašanos ēkā līdz 30 minūtēm. Apmeklētāji vēl arvien aicināti izmantot attālinātos bibliotēkas pakalpojumus; lasītavas un koplietošanas datori nebūs pieejami. 

Izglītības iestādēs darbojas Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi. Pirmsskolas izglītības iestādēs grupas darbojas dežūrrežīmā. Skolās mācības tiek organizētas attālināti. Atcelti skolēnu plānotie ārvalstu apmaiņas braucieni. No 16.marta slēgta skolēnu dienesta viesnīca Saules ielā 23.

Cēsu tirgus turpina darbu, bet spēkā stājusies virkne ierobežojumu. Uz visiem tirgotājiem arī attiecināmas stingrākas higiēnas un dezinficēšanas prasības, par kurām tie informēti individuāli. Svarīgākā informācija un prasības izvietotas arī uz visām tirgus paviljona durvīm. Atcelti plānotie pasākumi. 

Lūdzam visās iestādēs ievērot izvietotās norādes un sekot darbinieku norādījumiem! Aicinām jebkādas elpceļu saslimšanas gadījumā publiskas iestādes neapmeklēt!

Visu Cēsu novada pašvaldības iestāžu un darbinieku kontakti atrodami šeit: https://www.cesis.lv/lv/kontakti/.