Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vaives pagastā labiekārtota Kaķupītes dabas taka

Vaives pagastā labiekārtota Kaķupītes dabas taka

Īstenojot Leader projektu, Vaives pagastā pabeigti labiekārtošanas darbi Kaķupītes dabas takā, padarot to par vissezonas tūrisma objektu.

Pēc vēsturiskās Kaķupītes caurtekas pārbūves bija novērojams interesentu pieplūdums Kaķukroga apkārtnē, kas devās apskatīt pārbūvēto caurteku. Lai nodrošinātu apmeklētāju plūsmai atbilstošu un sakārtotu infrastruktūru un veicinātu brīvā laika pavadīšanu dabā, Cēsu rajona lauku partnerībā tika iesniegts un apstiprināts projekts par literārās Kaķupītes dabas takas izveidi. Projekts veicina sabiedrības izpratni par dabiskajām meža ainavām, biotopu saglabāšanu, saglabā daiļdarbu lasīšanas kultūru, stiprina teritorijas identitāti un veicina Vaives pagasta sociālekonomisko attīstību kopumā.

Pagājušā gadā, pirms projekta ieviešanas pašvaldība attīrīja Kaķupītes labo krastu no koku un krūmu apauguma, veica takas nostiprināšanu, sakopa Kaķupītes estrādes teritoriju, kur iepriekš atradās estrādes būvdaļu paliekas.

Īstenojot “Leader” projektu, pabeigti labiekārtošanas darbi Kaķupītes dabas takā, padarot to par vissezonas tūrisma objektu. Taka ir dabīgas zemsedzes, vidējas grūtības lokveida dabas taka 800 metru garumā, kas sākas pie Kaķukroga virzās uz Kaķupītes caurteku, tālāk gar Kaķupītes labo krastu, virzās uz Kaķupītes estrādi, caur dabīgo pļavu nonākot atpakaļ Kaķukrogā.

Kaķupītes dabas takā ar ELFLA un pašvaldības līdzfinansējumu ir novietoti koka labiekārtojuma elementi, kas harmoniski iekļaujas dabīgajā ainavas veidolā. Ir uzstādīts āra bibliotēkas skapis brīvai grāmatu apmaiņai, izvietots masīvkoka pasaku tēlu skulptūru ansamblis, guļbaļķu galdi ar soliem un jumtiņu, atjaunota āra sausā tualete, uzstādītas takas informatīvās norādes zīmes, informatīvie stendi ar QR kodiem. Nolasot mobilajās ierīcēs QR kodu, pieejami padziļināti vēsturiskie fakti par Kaķukrogu, Kaķupītes caurteku un latviešu tautas pasakas latviešu un angļu valodās.

Kaķupītes dabas taka ir dabīgas zemsedzes, vidējas grūtības lokveida dabas taka, 800 m garumā, kas sākas pie Kaķukroga virzās uz Kaķupītes caurteku, tālāk gar Kaķupītes labo krastu, virzās uz Kaķupītes estrādi, caur dabīgo pļavu nonākot atpakaļ Kaķukrogā.

Iepirkumu procedūras rezultātā, būvdarbus veica Vaives pagasta uzņēmums SIA “KBV” (Raivis Klaviniuss). Masīvkoku skulptūras izgatavoja jaunais un talantīgais koktēlnieks Artūrs Balodis, kura dzimtas saknes ir tepat, Vaives pagasta “Lejas Kauķos”.

Projekta īstenošanā aktīvi līdzdarbojās paši vaivēnieši, kuri arī apņēmušies turpmāk uzraudzīt takas kārtību.

Vēršam uzmanību, ka taka ved caur lapu koku mežu, kuros mēdz novērot ērču izplatību, tāpēc, lai atpūta dabā būtu baudāma un droša, aicinām apmeklētājus sevi nodrošināt ar pretinsektu aizsarglīdzekļiem.

Laipni lūdzam un ceram uz atbildīgas sabiedrības kultūru, atpūšoties Kaķupītes dabas takā.

Datums: 2021. gada 30. aprīlis