Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bezmaksas atbalsts “Konsultācijas darba devējiem darba aizsardzībā"saimniekiem

Bezmaksas atbalsts “Konsultācijas darba devējiem darba aizsardzībā"saimniekiem

Darba devēji - ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, kurā strādā no 1 līdz 249 darbiniekiem un kurš darbojas bīstamajā nozarē, t.sk. augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības,
Valsts darba inspekcija aicina Jūs izmantot iespēju pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) atbalstam, lai bez maksas saņemtu praktisku palīdzību darba aizsardzības jomā, tādējādi nodrošinot darba devējiem noteikto pienākumu izpildi.
 
Kādu bezmaksas atbalstu iespējams saņemt?
1. Konsultācijas un dokumentācijas izstrāde, ja uzņēmumā nav veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns:
·        Darba vides risku novērtēšana;
·        Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
·        Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide.
2. Laboratoriskie mērījumi līdz 500 eiro apmērā.
Uzņēmumi, kuriem piešķirts atbalsts konsultācijām, var pieteikties arī atbalsta saņemšanai laboratorisko mērījumu veikšanai, ja šādu nepieciešamību konstatē eksperti.
3. Darba aizsardzības speciālistu apmācības, ja uzņēmumā strādā līdz 10 darbiniekiem un uzticības personu apmācības, ja uzņēmumā strādā no 5 līdz 249 darbiniekiem.
- Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma - ilgums: 60 stundas;
- Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā konkrētā nozarē - ilgums: 40 stundas;
- Uzticības personu apmācības darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanās - ilgums: 40 stundas.

Ja valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi pieļauj apmācības pieaugušo profesionālās pilnveides izglītības programmās īstenot klātienē, apmācības notiks klātienē pēc adresēm: *) Kuldīgas iela 65, Ventspils, LV-3601; 2) Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001; 3) Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV - 4601; 4) Pūces iela 2, Cēsis, LV- 4101; 5) K.Barona iela 130 k-2, Rīga, LV - 1012.


Kā pieteikties bezmaksas atbalstam?
Aizpildi pieteikumu un pielikumu (skatīt šī e-pasta ziņojuma pielikumā), kuru iesniedz Valsts darba inspekcijā elektroniski, pa pastu.


Vairāk informācijas: https://www.vdi.gov.lv/lv/atbalsts-darba-devejiem

Datums: 2022. gada 25. janvāris