Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina pieteikties zemes gabalu nomai Cēsu industriālajā parkā

Aicina pieteikties zemes gabalu nomai Cēsu industriālajā parkā

Pašvaldība aicina pieteikties zemes gabalu nomai Cēsu industriālajā parkā. Šobrīd pieejami brīvi apbūves gabali - Baltā iela 7 un Baltā iela 9. Tajos ir nodrošināta  elektrības, gāzes, ūdens un kanalizācija apgāde. Komunikāciju tīkli izbūvēti līdz zemes gabalu robežām. 

Teritorija ir piemērota dažāda veida ražošanas vai biroja ēku celtniecībai.

Zemes gabali tiek iznomāti uz laiku līdz 30 gadiem, kā arī uzņēmējam ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma izpirkšanu, ja tiks izpildītas visas līgumā noteiktās prasības attiecībā uz zemes gabala attīstību.

Maksa par zemes gabalu apbūves tiesībām tiks noteikta izsoles rezultātā. Sākumcenu nosaka atbilstoši neatkarīgā vērtētāja vērtējumam. Orientējošā izsoles sākuma cena ir 0,36 eiro par m2 gadā. Tāpat maksu par apbūves tiesībām un objektu nomas maksu uz noteiktu laiku būs iespējams samazināt līdz 50%, ja komersants radīs jaunas darba vietas, veiks ieguldījumus, kas sekmēs saimnieciskās darbības un/vai inovāciju, un/vai infrastruktūras attīstību.

Zemes gabala nomniekam būs iespēja zemi nodot apakšnomā.

Kontaktinformācija: zelma.micule@cesunovads.lv, 26348155

Teritorija sakārtota Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” gaitā. Vēsturiski šī teritorija tikusi izmantota industriālajiem mērķiem.

Datums: 2023. gada 4. janvāris