Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Zināmi AS "Latvenergo" sociālās jomas projektu konkursa uzvarētāji

Zināmi AS "Latvenergo" sociālās jomas projektu konkursa uzvarētāji

AS "Latvenergo" ziedojums sociālajai jomai 75 000 eiro apmērā konkursa rezultātā sadalīts 10 biedrībām un nodibinājumiem no visas Latvijas. Starp finansējuma saņēmējiem ir Cēsu novada biedrība “Brīnummāja”.

Biedrība "Brīnummāja" konkursā saņēma 8 746,86 EUR finansējumu jauna pakalpojuma attīstībai. Vidēji 3-4 vecāki mēnesī vēršas ar lūgumu novērtēt bērna attīstību un ieteikt tālākos atbalsta pasākumus. Lai palīdzētu ģimenei, nepieciešams ieviest jaunu pakalpojumu - Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, kas ir vienīgā agrīnās diagnostikas metode Latvijā. 

Šī projekta mērķis ir nodrošināt 24 bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām no Vidzemes reģiona sociālās rehabilitācijas programmu un ieviest divas jaunas terapijas metodes. Lai iespējami agrīni identificētu nepieciešamos korekcijas pasākumus, 12 klientiem tiks nodrošināta Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika, savukārt, lai klienti tuvu dzīvesvietai saņemtu specifiskus rehabilitācijas pakalpojumus, 10 klientiem tiks nodrošināta Tomatis terapija un 8 klientiem Šrotas terapija.   

Pamatojoties uz AS "Latvenergo" un Ziedot.lv noslēgto Dāvinājuma līgumu, Ziedot.lv  trešo gadu izsludināja projektu konkursu Latvijas biedrībām un nodibinājumiem sociālās jomas projektu īstenošanai "AS "Latvenergo" atbalsts sociālās palīdzības veicināšanai". Šogad pieejamais finansējums bija 75 000 eiro.

Kopumā konkursā tika saņemti 69 pieteikumi par summu 452 tūkstoši eiro. Iesniegto projektu vajadzības 6 reizes pārsniedza summu, kas pieejama. Pieprasījums norāda lielo aktualitāti sociālā atbalsta sniegšanā Latvijā.

Lai AS "Latvenergo" ziedojumu sadale būtu pilnībā godīga un caurskatāma, par projektu atbalstu lēma Mērķziedojuma padomes pārstāvji no Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, AS "Latvenergo" un Ziedot.lv. Mērķziedojumu padomes pārstāvji koleģiāli pieņēma lēmumu finansējuma piešķiršanai 10 biedrībām un nodibinājumiem:

  • Nodibinājums "Centrs Dardedze", 9 044 EUR
  • Nodibinājums Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš", 4 059,95 EUR
  • Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība" , 9 860 EUR
  • Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!", 10 000 EUR
  • Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS", 9 732 EUR
  • Biedrība "Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija", 9 591,60 EUR
  • Biedrība "Nepaliec Viens", 7 116 EUR
  • Biedrība "Iespēja visiem", 3 286,24 EUR
  • Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"", 3 563,35 EUR

Sadalītais ziedojums sociālajai jomai aptver visu Latviju, projekti tiks īstenoti Rīgā, Talsos, Limbažos, Cēsīs, Ventspilī.

Piešķirtais finansējums biedrībām un nodibinājumiem, kuri īstenos projektus, būs pieejams no 2020.gada 1. februāra.

Datums: 2020. gada 20. janvāris