Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Svinīgi ielikts Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centra "Cēsis" pamatakmens

Svinīgi ielikts Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centra "Cēsis" pamatakmens

Ceturtdien, 10.septembrī, piedaloties Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta, Vidzemes plānošanas reģiona, Cēsu novada pašvaldības, Cēsu sociālā dienesta pārstāvjiem, kā arī arhitektiem, būvniekam un būvuzraugam, Cēsīs, Rīgas ielā 90, svinīgi ielikts Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centra "Cēsis" pamatakmens un vēstījumi nākotnei.

Cēsu novada priekšsēdētāja vietniece Inese Suija - Markova ar labām domām un vēlējumiem iemūrēja savu pirmo ēkas pamatakmeni un vēstījumu nākamajām paaudzēm: “Visspēcīgākās ir būves ar kārtīgiem pamatiem! Visspēcīgākā ir sadarbība, kas turas kopā, kas iekļauj un palīdz ikvienam, attīstīt savu potenciālu! Lai šī ēka kalpo kā stūrakmens un palīgs nākamajam posmam Cēsu un visas Latvijas sociālo pakalpojumu attīstībai!”. Vēstījumam klāt pievienoja arī laikraksta “Druva” jaunāko numuru elektroniskajā versijā.

Svinīgajā brīdī pateicības vārdus Cēsu novada pašvaldībai teica Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta direktore Sarmīte Uzuliņa: “Esam pateicīgi pašvaldībām, kuras ir uzņēmušās ambiciozo uzdevumu – attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru. Tas ir grūti gan praktiski, gan to ietekmē sabiedrības attieksme. Bet arī mēs cenšamies sabiedrību izglītot, jūtams, ka pamazām noskaņa uzlabojas. Un vislabākais rezultāts būs tad, kad viss jau notiks, cilvēki varēs saņemt pakalpojumu.” Arī Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, pievienojot vēstījumu nākotnei, atzinīgi novērtēja sadarbību projekta realizācijā un novēlēja veiksmīgu sociālo pakalpojumu centra būvniecību.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Iveta Sietiņsone uzsvēra, ka jādara viss, lai varētu izveidot vietu, kur personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, justos labi, saņemot pakalpojumus. Vienlaicīgi I.Sietiņsone izteica pateicību pasaules pieredzi ieguvušajiem jaunajiem arhitektiem par gaišu un mūsdienīgu projektu.

Savukārt SIA “Rīgers” pārstāvis Niklāvs Paegle norādīja: “Šis ir ceļš uz sabiedrību un vidi, kādā vēlamies dzīvot. Svarīgi, ka ēka iemiesos šī laika domāšanu un atspoguļos to, cik Cēsis tālredzīgi rūpējas par iedzīvotājiem un kā sevi vēlas pozicionēt nākotnē.” Būvuzraugs Aleksandrs Marčuks skaidroja, ka būve būs unikāla, ar netipiskiem risinājumiem: “Strādāsim, lai sasniegtu iecerēto rezultātu un visiem patiktu.” SIA “Sanart” projektu vadītājs Indulis Pirīts apliecināja, ka tiks darīts viss lai iecerētais izdotos.

Ēkas būvniecību paredzēts veikt 10 mēnešu laikā - līdz nākamā gada 15.aprīlim. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA “Sanart”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks” un autoruzraudzību -  SIA “Rīgers”.


Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sociālos pakalpojumus Cēsu novadā, izveidojot pakalpojumu sistēmu, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu. Šīs pakalpojumu sistēmas mērķis ir  nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti  spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, tā ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanās iespējām.

Sociālo pakalpojumu centrā paredzēts izveidot dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī specializētās darbnīcas, kur būs iespējams apgūt dažādas noderīgas prasmes, kas nākotnē šiem cilvēkiem varētu palīdzēt iekļauties darba tirgū. Tāpat centrā atradīsies arī dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošināts pakalpojums “Atelpas brīdis”– īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums, kas piedāvā vecākiem uz vienu vai vairākām diennaktīm atstāt bērnu speciālistu aprūpē.

Kopējais projekta finansējums ir  1 593 152,02  EURt.sk., ERAF finansējums  965 928,10  EUR, valsts budžeta finansējums   42 614,48 EUR, pašvaldības finansējums 584 609,44 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 2. oktobrim.

Datums: 2020. gada 28. septembris