Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālo pakalpojumu sniegšana personām ar GRT

Sociālo pakalpojumu sniegšana personām ar GRT

Ārkārtas situācija valstī ir ietekmējusi arī sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, kuru īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. 

Cēsu novada pašvaldībā saņemto pakalpojumu un tiem izlietotā finansējuma apjoms šajā periodā bija būtiski samazinājies, piemēram, aprīlī gandrīz trīs reizes, salīdzinot ar šī gada februāri. Tomēr kopumā var secināt, ka šis periods pārvarēts veiksmīgi, jo neviens dalībnieks nav nonācis krīzes situācijā sociālo pakalpojumu trūkuma dēļ. Gadījumos, kad tie bija vitāli nepieciešami, tika rasts risinājums. Piemēram, psihologa pakalpojumu varēja nodrošināt attālināti.

Lai arī 10. jūnijā beidzās izsludinātā ārkārtējā situācija valstī, jāturpina ievērot noteiktus ierobežojumus un piesardzības pasākumus, pamazām atgriežoties pie ierastā ritma un nodrošinot pakalpojumus, kuri nepieciešami dalībniekiem izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Datums: 2020. gada 19. jūnijs