Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālās jomas projektu konkursa rezultāti

Sociālās jomas projektu konkursa rezultāti
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (Sociālais dienests) šī gada februārī izsludināja projektu konkursu sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām (NVO) līdzfinansējuma saņemšanai sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai, kā arī lai sekmētu un dažādotu atbalstu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām.
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” šī gada februārī izsludināja projektu konkursu sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām (NVO) līdzfinansējuma saņemšanai sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai, kā arī lai sekmētu un dažādotu atbalstu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām.

Kopā saņemti 5 projektu pieteikumi – biedrības „Brīnummāja” projekts „Smilšu istabas noslēpumi”, biedrības Sieviešu resursu centrs “Prieks” projekts “ Nav labi cilvēkam būt vienam”, Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības (LKLSSB) projekts „Sāpju vietā – dzīvotprieks sev un citiem”, Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālās organizācija projekts „Ciemos braucu lepoties” un biedrības “Gaujaslīči” projekts “Darba organizācijas nodrošināšana sociāli mazaizsargāto personu iesaistīšanai praktiskos darbos”.

Līdzfinansējuma atbalsts tika piešķirts visiem projektiem, kopumā - 3 281.34 euro.


Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste
Datums: 2017. gada 23. marts