Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālais dienests piedalās pilotprojektā "Pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes moduļa izstrāde"

Sociālais dienests piedalās pilotprojektā "Pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes moduļa izstrāde"

Pilotprojekta mērķis ir izstrādāt vadības kvalitātes moduli un nodrošināt mācības un metodisko atbalstu, lai:

  • pilnveidotu pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti;
  • stiprinātu vadības funkciju un vadības prasmes sociālajos dienestos;
  • veicinātu sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšanu;
  • uzlabotu sociālo dienestu un sociālā darba jomas pārvaldību;
  • uzlabotu sadarbību starp sociālajā darbā iesaistītajiem profesionāļiem un institūcijām.

Pilotprojekta projekta sagaidāmie rezultāti:

  • sociālā dienesta pašnovērtējuma standarts, pielāgojot CAF metodoloģiju;
  • starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības mehānismi sociālo gadījumu vadībai;
  • sociālā darba prakses slodzes kritēriji un rezultatīvie rādītāji;
  • e-mācību programma;
  • padziļināta klātienes mācību programma.

Pilotprojekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu Labklājības ministrijas īstenotā projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (Nr.9.2.1.1/15/I/001) norises laikā, sadarbībā ar SIA "Projektu un kvalitātes vadība", SIA "O.D.A" un 15 sociālo dienestu pārstāvjiem - Dienestu vadītāji, vietnieki, nodaļu vadītāji un sociālie darbinieki. No Cēsu novada pašvaldības projektā piedalās Cēsu novada Sociālā dienesta Pilngadīgo personu atbalsta nodaļas vadītāja Inga Kārkliņa un Pilngadīgo peronu atbalsta nodaļas vecākā sociālā darbiniece Dagmāra Kārkliņa.

Pilotprojekta īstenošanas periods ir no 2023.gada 1.maija līdz 30.novembrim.

Datums: 2023. gada 31. jūlijs