Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālais dienests pateicas atbalstītājiem par sadarbību

Sociālais dienests pateicas atbalstītājiem par sadarbību

Cēsu novada Sociālajam dienestam šis gads bijis ļoti dinamisks un izaicinājumiem pilns. Viens no galvenajiem Sociālā dienesta izaicinājumiem bija ieviest vienotu pakalpojumu un pabalstu sistēmu visā novadā, lai ikviens iedzīvotājs varētu saņemt pieejamus un kvalitatīvus pakalpojumus.  Sākot ar martu Sociālā dienesta darbinieki paralēli ikdienas darbam nodrošināja atbalstu Ukrainas kara bēgļiem. Lielu atbalstu dienests saņēma arī no vietējām nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem.

Šogad īpašu paldies vēlamies pateikt biedrībai “Be The Light”, kura ar nesavtīgu darbu un operatīvu atbalstu sniedza pirmo palīdzību, Ukrainas kara bēgļiem ierodoties Cēsu novadā. Tāpat paldies biedrībai par regulāru atbalsta sniegšanu Cēsu novada vientuļajiem, vienatnē dzīvojošiem senioriem, piegādājot siltu maltīti.

Ciešāka sadarbība šogad izveidojusies ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””,  biedrību “Cerību spārni” un biedrību “Brīnummāja”, kopā sniedzot atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar invaliditāti.

Paldies biedrībai "Dzaima" un biedrības pārstāvei Antrai Abzalonei par sarūpētajām dāvanām 15 bērniem vecumā no 3 līdz 10 gadiem. Tāpat paldies Cēsu klīnikas Rehabilitācijas nodaļai par dāvanu divu bērnu zīmēšanas talantu attīstīšanai un paldies Kristai Acharaclei Nevis, ārzemēs dzīvojošai latvietei, kura sniegs atbalstu astoņiem Vecpiebalgas  mākslas skolas bērniem  mākslas piederumu iegādei un diviem Dzērbenes pamatskolas mūzikas skolas audzēkņiem mūzikas instrumentus iegādei.

Liels paldies vēlamies pateikt arī ilggadējam atbalstītājam AS "Cēsu alus" par dāvanām 40 Sociālā dienesta redzeslokā esošajiem bērniem.

Lai Jūsu labestība un sirds gaišums dod cerību ikkatram! Lai mums visiem kopā izdodas!

Datums: 2022. gada 22. decembris