Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālais dienests atsāk klientu pieņemšanu klātienē, turpina konsultēt attālināti

Sociālais dienests atsāk klientu pieņemšanu klātienē, turpina konsultēt attālināti

Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” no 10.jūnija atsākusi klientu pieņemšanu klātienē. Dienesta speciālisti pieņem apmeklētājus gan Dienesta telpās Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, gan Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsīs, kā arī Rīdzenes bibliotēkā Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, Vaives pagastā. Darbu turpina Dienesta Invalīdu habilitācijas – dienas centrs.

Neskatoties uz to, ka esam uzsākuši klientu pieņemšanu klātienē, aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt Dienestu klātienē. Ja iespējams, aicinām sazināties ar speciālistiem elektroniski, neapmeklējot Dienestu klātienē. Lūdzam klientus izturēties atbildīgi un nekādā gadījumā neplānot klātienes apmeklējumu, ja konstatētas vismazākās pazīmes par saslimšanu ar Covid-19, ja ir slikta pašsajūta vai arī ir bijis kontakts ar saslimušajiem.

Organizējot klientu pieņemšanu klātienē un domājot par klientu un darbinieku drošību, lai izvairītos no nevienmērīgas apmeklētāju plūsmas, klienti tiek pieņemti pēc telefoniskas vienošanās par apmeklējuma laiku. Kontaktinformācija pieejama Cēsu novada pašvaldības mājaslapā sadaļā Kontakti https://www.cesis.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/kontakti. Klientu ērtībai un labākai apmeklējumu organizācijai klienti tiek aicināti uz sarunu/konsultāciju ierasties savlaicīgi.

Darbs Dienestā notiek, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, tāpēc atgādinām, ka arī pēc 10.jūnija jāievēro drošības noteikumi par sociālo distancēšanos. Apmeklējot Dienestu klātienē, aicinām iedzīvotājus uzgaidāmajās telpās ievērot divu metru distanci un dezinficēt rokas.

Dienesta klientiem joprojām ir iespēja iesniegt dokumentus, neapmeklējot Dienestu, - nosūtīt tos pa pastu, nosūtīt elektroniski uz e – pasta adresi soc.ag@cesis.lv vai izmantot e – pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv. Jāievēro, ka tad, ja iesniegums Dienestam tiek sūtīts e – pastā, dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Tiem novada iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un tā termiņš ir beidzies šī gada aprīlī, maijā vai jūnijā statuss automātiski tiks pagarināts līdz 31.jūlijam, tāpēc šiem klientiem pagaidām Dienestā klātienē NAV jāierodas.

Pēc ārkārtējās situācijas piespiedu pārtraukuma atkal klātienē norisinās nodibinājuma “Plecs” vecāku apmācības. Šī gada 20.jūnijā apmācības uzsāka otra grupa. Cēsu novada pašvaldība ar konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” iegūtajiem līdzekļiem piedāvā inovatīvu, uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem balstītu vecāku izglītības programmu Cēsu novada ģimenēm, sniedzot vecākiem atbalstu un nepieciešamās zināšanas bērnu emocionālajā audzināšanā.

Datums: 2020. gada 19. jūnijs