Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālā palīdzība ārkārtas situācijas laikā

Sociālā palīdzība ārkārtas situācijas laikā

Ņemot vērā Latvijas Republikā izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību, no 13. marta līdz 14. aprīlim Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” darbu organizē, izvairoties no tiešiem kontaktiem ar klientiem.

Šajā periodā iedzīvotāju iesniegumus pieņemsim elektroniski, tos sūtot uz e-pastu soc.ag@cesis.lv, izmantojot e-pakalpojuma vidi www.latvija.lv, vai atstājot iesniegumu Sociālā dienesta pastkastītēs ēkas Bērzaines ielā 18, Cēsīs, 2. vai 3. stāvā un Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkas pastkastītē. Iesnieguma formas (arī jaundzimušo pabalstam) ir atrodamas mājas lapā www.cesis.lv/atbalsts.

Informējam, ka sabiedriskā pirts līdz ārkārtējā stāvokļa atcelšanai būs slēgta.

Informācija par trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu

Iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un tā termiņš beidzas martā, statuss automātiski tiks pagarināts uz krīzes laiku. Izziņas ar pagarināto termiņu personas (ģimenes) varēs saņemt Sociālajā dienestā. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz tālruni 64127740.

Ārkārtējās situācijas laikā sociālā dienesta klienti turpinās saņemt aprūpes mājās, nakts patversmes, psihologa u.c. pakalpojumus. Izvērtējot nepieciešamību, šajā periodā tiks veikta arī apsekošana dzīvesvietā.

Papildus informējam, ka līdz 14. aprīlim pārtikas paku dalīšana Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, notiks katru trešdienu no plkst. 13.00 līdz 16.00 Bērzaines ielā 18 (pagrabstāvā), Cēsīs, Cēsu novadā.

Informācija par asistenta pakalpojumu

Ārkārtējās situācijas laikā tiek nodrošināts, ka personām ar invaliditāti joprojām tiek sniegts asistenta atbalsts un asistentiem saglabāts iepriekš saņemtās atlīdzības apmērs. Līdz ar to personas ar invaliditāti ar asistenta atbalstu arī ārkārtējās situācijas laikā varēs doties ikdienas pastaigās svaigā gaisā, tā aizvietojot citas līdzšinējās aktivitātes, kuras ārkārtējās situācijas dēļ vairs nav iespējams apmeklēt. Personām, kuras iepriekšējos trijos mēnešos nav izmantojušas pakalpojumu, Sociālais dienests varēs piešķirt brīvā laika pavadīšanai ārpus mājas līdz 10 stundām nedēļā.

Atskaites par asistenta pakalpojumu nodrošināšanu asistentiem jāsniedz, ievērojot iepriekš noteiktos termiņus, un ārkārtējās situācijas laikā jāizmanto Sociālā dienesta norādītās pastkastītes Cēsīs un Vaives pagastā. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz tālruni 64127892.

Informācija par pārtikas un preču sagādi vientuļiem, vienatnē dzīvojošiem senioriem

Atgādinām, ka senioriem šajā laikā nebūtu ieteicams apmeklēt publiskas vietas, tāpēc aicinām tuviniekus parūpēties par saviem senioriem. Ja pašiem nav iespējas aprūpēt savus tuviniekus attāluma vai cita iemesla dēļ, lūdzam par to informēt Sociālo dienestu, zvanot uz tālruni 64127740 vai rakstot uz e-pastu soc.ag@cesis.lv.

Aicinām arī kaimiņus un līdzcilvēkus sniegt informāciju par senioriem, kuriem nepieciešama palīdzība. Atbalstu preču piegādei sniegs pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Cēsu novada brīvprātīgie, kuriem ir izsniegtas identifikācijas kartes. Pieteikt seniorus var elektroniski, rakstot uz e-pastu soc.ag@cesis.lv vai zvanot pa tālruni 20263331.

Informācija par paškarantīnu

Tāpat aicinām Cēsu novada iedzīvotājus, kuri atgriežas no ārvalstīm un kuriem nepieciešama palīdzība paškarantīnas nodrošināšanā, pieteikties līdz 3.aprīlim elektroniski, rakstot uz e-pastu soc.ag@cesis.lv vai zvanot uz tālruni 64127740 (darba laikā), 20263331 (līdz plkst. 21). Cēsu novada pašvaldība nodrošinās atbilstošus izmitināšanas apstākļus paškarantīnas veikšanai.

Vēršam uzmanību, ka Epidemioloģiskās drošības likums nosaka to, ka visām personām, kuras atgriežas no ārzemēm ir pienākums 14 dienas atrasties pašizolācijā un nepakļaut inficēšanās riskam citas personas. Par šī likuma nepildīšanu draud administratīvā un kriminālatabildība.

Sociālā dienesta speciālisti aicina iedzīvotājus sazināties ar sociālo dienestu, ja esat nonākuši krīzes situācijā.

Aicinām iedzīvotājus uzmanīties no viltus sociālajiem darbiniekiem vai brīvprātīgajiem un kontaktēties tikai ar tiem darbiniekiem, par kuru vizīti ir saņemta iepriekšējā informācija. Atgādinām, ka nepieciešamības vai neskaidrību gadījumā ar Sociālo dienestu var sazināties pa tālruni 64127740.

Datums: 2020. gada 1. aprīlis