Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekta konkurss biedrībām un nodibinājumiem

Projekta konkurss biedrībām un nodibinājumiem
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
Programmas mērķis veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā.

Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas organizācijas vai ārvalstu fondi.

Vienam projektam maksimāli pieejamais programmas finansējums ir 15 000 EUR, kas vienlaikus nedrīkst pārsniegt 50% no projekta kopējām izmaksām, kā arī nedrīkst pārsniegt Vadošā finansētāja noteikto minimālo līdzfinansējuma apmēru.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un to iestādes, arodbiedrības.

Programmas „NVO līdzfinansējuma programma" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē www.sif.lv.

Projektu iesniegums var iesniegt sākot ar 2014.g. 20.februāri. Projektu iesniegumi tiks pieņemti, kamēr programmas ietvaros būs pieejams finansējums.

Projektu iesniegumus var iesniegt:
• personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
• elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: lidzfinansejums@sif.lv

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu konkursi@sif.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Aktuālā informācija par programmu (aktualizēts: 02.04.2014.)
• Iesniegto projektu skaits: līdz 01.04.2014. - 11 projektu iesniegumi
• Pieprasītais programmas līdzfinansējums: 84 136.50 EUR
• Apstiprināto projektu skaits: līdz 21.03.2014. atbalstīti 5 projekti, 4 projektu iesniegumi tiek vērtēti
• Piešķirtais programmas līdzfinansējums: 46328.97 EUR

Informāciju sagatavoja:
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste
anita.zimele@cesis.lv
Datums: 2015. gada 14. janvāris