Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Piedalies sabiedriskajā apspriešanā par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

Piedalies sabiedriskajā apspriešanā par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

No 2014.gada Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds) īsteno atbalsta pasākumus materiāli nenodrošinātām personām. Fonds ir īstenojis darbības programmu "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" (turpmāk – darbības programma), lai trūcīgām personām sniegtu ne vien pārtikas palīdzību, bet arī atbalstu pirmās nepieciešamības preču saņemšanā, un tādā veidā ar Fonda atbalstu mazinātu pārtikas  un pamata  materiālo nenodrošinātību, vienlaikus mazinot  vistrūcīgāko iedzīvotāju sociālo atstumtību.

Labklājības ministrija kā Fonda vadošā iestāde ir informējusi, ka Eiropas Komisija (turpmāk – EK) atbilstoši Fonda regulas Nr. 223/2014 18.pantam veic Fonda ex post novērtēšanu, lai izvērtētu Fonda efektivitāti un lietderību, sasniegto rezultātu ilgtspēju. Lai uzzinātu dalībvalstu viedokli par Fondu, EK organizē atklātu sabiedrisko apspriešanu, piedāvājot aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē. 

Noslēdzoties darbības programmas īstenošanai, arī Cēsu novada iedzīvotāji un organizācijas, īpaši Fonda atbalsta saņēmēji un institūcijas, kas pārstāv vistrūcīgākās personas, ir aicināti piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Aicinām līdz 2024.gada 8.maijam piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation14-20FEAD. Aptauja tiek veikta, lai izvērtētu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām efektivitāti un lietderību, sasniegto rezultātu ilgtspēju. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā, tie tiks publicēti EK mājaslapā, sniedzot iespēju iepazīt rezultātus arī  dalībvalstu līmenī. 

Datums: 2024. gada 2. maijs