Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pateicamies par atbalstu un sadarbību

Pateicamies par atbalstu un sadarbību
Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" saka lielu paldies visiem ziedotājiem, kuri 2018.gadā ziedoja līdzekļus un noderīgas lietas novadniekiem. 2018.gadā no uzņēmējiem un privātpersonām esam saņēmuši ziedojumus 2 726,40 EUR apmērā. Sakām lielu paldies līdzcilvēkiem par atbalstu ikdienā, lai kopā paveiktu gan mazus, gan arī lielus darbus.
Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" saka lielu paldies visiem ziedotājiem, kuri 2018.gadā ziedoja līdzekļus un noderīgas lietas novadniekiem. 2018.gadā no uzņēmējiem un privātpersonām esam saņēmuši ziedojumus 2 726,40 EUR apmērā. Sakām lielu paldies līdzcilvēkiem par atbalstu ikdienā, lai kopā paveiktu gan mazus, gan arī lielus darbus.

Paldies 2018.gada ziedotājiem - SIA M.E.LAT-LUX, SIA Būvniecības firma Virāža, AS Sentor Farm Aptiekas, SIA Zāles, Inesei Eglei, AS SEB banka, SIA Priekuļu bloks, I. Zupas ārsta praksei, AS SEB banka, ADB Gjensidige Latvijas filiālei un Ilzei Vilkai. Paldies par Jūsu atbalstu Cēsu novada iedzīvotājiem! Jūsu ieguldījums ir nenovērtējams!

Ik gadu Ziemassvētku laikā, kad gaisā virmo miers, gaišas domas, un dāvināšanas prieks silda mūsu sirdis, Sociālā dienesta darbinieki un Cēsu novada pašvaldības pārstāvji apciemo Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pensionārus, kuri sasnieguši 80 un vairāk gadu, mājas aprūpē esošos klientus un cilvēkus ar 1.grupas invaliditāti, lai pasniegtu nelielas dāvaniņas Ziemassvētku noskaņai. Par atbalstu 2018.gada nogalē vēlamies pateikt paldies Guntaram Norbutam, Jānim Rozenbergam, Ievai Gobai, Andrim Mihaļovam, Ditai Trapencierei, Guntim Grosbergam, Birutai Mežalei, Inesei Suijai – Markovai, Mārim Sestulim, Renāram Sproģim, Valdai Zaļaiskalnai, Jānim Gobam, Rudītei Petrovai, Evijai Atvarai, Kārlim Potam, Aleksandram Abramovam un Edītei Matusevičai.

Liels paldies AS Cēsu alus par ikgadējo dāvanu dienas centra Saules taka bērniem un jauniešiem – ekskursiju uz muzeju un kinoteātra apmeklējumu.

Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja- attīstības speciāliste
Datums: 2019. gada 18. janvāris