Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts mācību piederumu iegādei

Pabalsts mācību piederumu iegādei
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” līdz 28.septembrim pieņem pieteikumus pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei skolēniem.
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” līdz 28.septembrim pieņem pieteikumus pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei skolēniem.

Pabalsts tiek piešķirts par katru ģimenes (mājsaimniecības) skolēnu līdz 21 gada vecumam, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē (sākumskola, pamatskola, vidusskola, ģimnāzija, vakarskola) vai profesionālajā skolā.

Pabalsts ir netiešs, un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā.

Pabalstu mācību piederumu iegādei var saņemt:
• Trūcīgo ģimeņu bērni - EUR 25,00 apmērā vienam skolēnam;
• Maznodrošināto ģimeņu bērni - EUR 20,00 apmērā vienam skolēnam;
• Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri ar Cēsu novada bāriņtiesas lēmumu nodoti audžuģimenē vai aizbildniecībā - EUR 15,00 apmērā vienam skolēnam;

Jau trešo gadu pašvaldība pabalstu piešķir daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē un ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts – EUR 20,00 vienam skolēnam.

Lai saņemtu pabalstu, ģimenēm jāvēršas Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 2. stāvā, 6. vai 7. kabinetā, vai Rīdzenes bibliotēkā, Nākotnes ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā.Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste
Datums: 2018. gada 13. jūlijs