Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts kurināmā iegādei

Pabalsts kurināmā iegādei
Līdz 29.septembrim Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” pieņem iesniegumus dzīvokļa pabalsta piešķiršanai no personām/ģimenēm, kuras dzīvo mājā ar lokālo apkuri.
Līdz 29.septembrim Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” pieņem iesniegumus dzīvokļa pabalsta piešķiršanai no personām/ģimenēm, kuras dzīvo mājā ar lokālo apkuri.

Apkures pabalsts tiks piešķirts mājsaimniecībām 2016./2017.gada apkures sezonai, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas statuss.
Pabalsta apmērs:
• trūcīgai ģimenei – 150,00 euro;
• maznodrošinātai ģimenei - 85,00 euro.

Lai saņemtu pabalstu, iedzīvotājiem jādodas uz Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 18 (2.stāvs), Cēsīs, apmeklētāju pieņemšanas laikos vai arī uz Vaives pagasta pārvaldi ”Kaķukrogs”, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00.

Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste
Datums: 2017. gada 4. jūlijs