Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies pilotprojekts "Sociālais darbs ar senioriem"

Šī gada 26.jūlijā un 27.jūlijā norisinājās pēdējās klātienes mācības pilotprojektā “Sociālais darbs ar senioriem”, kas notika no šī gada februāra līdz jūlija beigām. Pilotprojektā piedalījās 20 sociālās darbinieces no 17 pašvaldībām. Projekta galvenais mērķis bija izstrādāt un aprobēt metodiku darbā ar senioriem.
 
No Cēsu novada pašvaldības projektā piedalījās Sociālā dienesta Pilngadīgo personu atbalsta nodaļas sociālā darbiniece Guna Princova, kura projekta īstenošanas laikā:
  • iepazinās ar dažādām metodēm darbā ar senioriem un piemēroja praksē šīs metodes;
  • veica vairākas intervijas ar novada senioriem;
  • iepazinās ar dažādiem tehniskajiem palīglīdzekļiem;
  • iepazinās ar vairākām pakalpojumu sniegšanas vietām Rīgā (dienas centru personām ar demenci Žubītes, ģimenes tipa sociālās aprūpes centru Senrīga, sociālās aprūpes centru Mežciems, dienas centru bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem), kā arī ar pakalpojumu Drošības poga un aprūpes plānošanas sistēmu Apsis, kas jau tiek izmantots Cēsu novadā;
  • apzināja dažādus sociālos pakalpojumus, palīdzību un atbalstu Cēsu novada senioriem, izstrādājot resursu karti. Pie šīs kartes darbs vēl turpināsies;
  • pētīja ārvalstu pieredzi darbā ar senioriem;
  • apguva padziļinātas zināšanas par senioriem un sociālā darba specifiku strādājot ar šo mērķa grupu.
Mācību procesu vadīja vairāki vadošie specialisti, kuri ikdienā strādā ar senioriem - biedrības Latvijas Samariešu apvienība pārstāvji un vadītājs, praktizējoši sociālie darbinieki, vieglās valodas eksperte, psiholoģe u.c.  Pilotprojektā izstrādāto un aprobēto metodiku savā praksē varēs izmantot sociālie darbinieki visā Latvijā.
 
Datums: 2023. gada 31. jūlijs