Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies Individuālā budžeta izmēģinājumprojekts

Noslēdzies Individuālā budžeta izmēģinājumprojekts

No 2019. gada novembra līdz 2021. gada janvārim Labklājības ministrija sadarbībā ar 10 pašvaldībām, ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu, īstenoja Individuālā budžeta izmēģinājumprojektu, kura mērķis bija aprobēt jaunu modeli pakalpojumu finansēšanā. No Cēsu novada projektā piedalījās 10 personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai saprastu, kāds atbalsts katrai personai ir nepieciešams, projekta sākumā tika sastādīts individuālais atbalsta plāns un izvirzīti gan ilgtermiņa, gan īstermiņa mērķi, kurus persona vēlas sasniegt. Daļai personu sākotnējie atbalsta plāni projekta norises laikā vairākkārtīgi tika mainīti, jo mainījās personas vēlmes un vajadzības.

Projekta gaitā personām tika nodrošināti šādi sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi:

 • Aprūpes mājās pakalpojums (1 personai)
 • Atbalsta personas pakalpojums (8 personām)
 • Psihologa konsultācija (4 personām)
 • Ergoterapeita nodarbības (4 personām)
 • Fizioterapeita nodarbības (10 personām)
 • Audiologopēda nodarbības (2 personām)
 • Speciālā pedagoga nodarbības (1 personai)
 • Montesori metodikas speciālista nodarbības (1 personai)
 • Mūzikas terapijas nodarbības (4 personām)
 • Deju un kustību terapijas nodarbības (7 personām)
 • Vizuāli plastiskās mākslas terapijas nodarbības (4 personām)
 • Kanisterapijas nodarbības (1 persona)
 • Uztura speciālista konsultācijas (3 personām)
 • Pavadonis (1 personai)

Pateicoties saņemtajam atbalstam, vairāki projekta dalībnieki ir kļuvuši patstāvīgāki, dažādojuši savas brīvā laika pavadīšanas iespējas, ir uzlabojusies gan fiziskā, gan emocionālā pašsajūta, apguvuši jaunas un uzlabojuši jau esošās prasmes, lai uzlabotu savu ikdienu.

Datums: 2021. gada 23. februāris