Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Norit pēdējie būvdarbi daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram Cēsīs

Norit pēdējie būvdarbi daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram Cēsīs

Šobrīd Cēsīs ERAF projekta “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis””, identifikācijas nr. 9.3.1.1./18/I/006 gaitā norit pēdējie būvdarbi objektā Rīgas ielā 90, lai jau augusta sākumā ēku nodotu ekspluatācijā.

Lai nodrošinātu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību pietiekamā apjomā, lai tiem nevajadzētu nonākt institūcijās, projekta mērķis ir attīstīt atbilstošu pakalpojumu infrastruktūru, līdz ar to sniedzot atbalstu personai un veicinot tās iekļaušanos sabiedrībā, lai persona spētu dzīvot mājās un ģimeniskā vidē nevis aprūpes iestādē.

Jau vēstīts, ka centra celtniecība tika uzsākta 2020.gada maija beigās. Ēkas būvdarbus veic SIA “Sanart”. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks” un autoruzraudzību - SIA “Rīgers”.

Jaunajā ēkā paredzēts izveidot dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī specializētās darbnīcas, kur būs iespējams apgūt dažādas noderīgas prasmes, kas nākotnē šiem cilvēkiem varētu palīdzēt iekļauties darba tirgū. Tāpat centrā atradīsies arī dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošināts pakalpojums “Atelpas brīdis”– īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums, kas piedāvā vecākiem uz vienu vai vairākām diennaktīm atstāt bērnu speciālistu aprūpē. Paralēli jaunuzceltā centra pakalpojumiem daudzdzīvokļu ēkas Caunas ielā 8, Cēsīs 1. un 2. stāvā plānots veidot grupu dzīvokļa pakalpojumu.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu, 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros īstenojot projektu “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis” (ID Nr. 9.3.1.1/18/I/006). Kopējais projekta finansējums ir 1 843 676,77 EUR, t.sk., ERAF finansējums 1 122 375,41 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 46 394,83 eiro, valsts budžeta finansējums 108 185,55 eiro un pašvaldības finansējums 566 720,98 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 2. oktobrim.

Datums: 2021. gada 1. jūlijs