Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Labklājības ministrijas aptauja par asistenta pakalpojumu

Labklājības ministrijas aptauja par asistenta pakalpojumu

Labklājības ministrija aicina  asistenta pakalpojuma saņēmējus izteikt savu viedokli par asistenta pakalpojumu pašvaldībā, lai novērtētu tiesiskā regulējuma par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu ietekmi uz personas iespēju saņemt viņa vajadzībām atbilstošu pakalpojumu.

Izteikt savu viedokli personas, kuras saņem asistenta pakalpojumu, aicinātas interneta vidē, sekojot saitei: www.visidati.lv/aptauja/1779771125/. Lai aizpildītu anketu, var izvēlēties valodu, kādā vēlaties atbildēt uz jautājumiem – latviešu vai krievu valodā. Lai palielinātu burtu un simbolu lielumu savā monitorā, vienlaicīgi nospiežot taustiņus  “Ctrl” un “+”, vai nospiežot “Ctrl” un ritinot peles ritentiņu.

Labklājības ministrijas uzdevumā tiek īstenots pētījums par asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli saistībā ar veiktajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot asistenta pakalpojuma saņēmēju viedokli par asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā, lai novērtētu tiesiskā regulējuma par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu ietekmi uz personas iespēju saņemt viņa vajadzībām atbilstošu pakalpojumu.

Kopš 2021.gada 1.jūlija, kad tika uzsākts jaunais pakalpojums, Labklājības ministrija ir saņēmusi gan atzinīgas, gan kritiskas atsauksmes par ieviesto regulējumu, taču, lai izvērtētu, vai ieviestajā regulējumā ir nepieciešamas vēl kādas korekcijas, jāanalizē ir ne tikai rezultatīvie rādītāji Valsts sociālās politikas monitoringa informatīvajā sistēmā (SPOLIS), kas ir Labklājības ministrijas rīcībā, bet arī jānoskaidro mērķa grupas viedoklis par asistenta pakalpojumu.

Asistenta pakalpojums pašvaldībā, ko finansē no valsts budžeta, tika ieviests 2013.gadā ar mērķi sniegt atbalstu nokļūšanai darba vietā, izglītības iestādē vai pakalpojumu saņemšanas vietā, kā arī, lai sniegtu atbalstu personu ar invaliditāti ģimenes locekļiem un veicinātu to iesaisti darba tirgū.

Laika gaitā diskusijās ar nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību sociālajiem dienestiem tika secināts, ka asistenta pakalpojums neapmierina mērķa grupu un pakalpojuma nodrošināšanā ir nepieciešamas izmaiņas. Tāpēc 2021.gada 1.jūlijā stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu personām ar invaliditāti, kas aizstāja līdzšinējo regulējumu. Jaunie noteikumi paredz ieviest jaunu vienotu anketu visās pašvaldībās asistenta pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanai pilngadīgām personām; paaugstināt atalgojumu asistentiem; noteikt atvieglotu atskaitīšanās kārtību par saņemto un sniegto asistenta pakalpojumu kā arī ievērojami mainīt un paplašināt asistenta pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, nosakot pavadoņa un asistenta pakalpojumus, un vienlaikus paredzot nodrošināt arī pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu.

Pētījums tiek īstenots Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas valsts līdzfinansētā projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” ietvaros.  LM uzdevumā pētījumu veic SIA “Projektu un kvalitātes vadība” no š.g. 11.oktobra līdz 12.decembrim. Pētījuma izmaksas ir 5000 euro.

Datums: 2021. gada 28. oktobris