Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Individuālā budžeta izmēģinājumprojekta norise 2020. gadā

Individuālā budžeta izmēģinājumprojekts, kura laikā personas ar garīga rakstura traucējumiem var saņemt dažādus sociālos pakalpojumus tuvojas noslēgumam. 

Sākotnēji tika plānots, ka sociālo pakalpojumu nodrošināšana izmēģinājumprojekta laikā noslēgsies šī gada novembrī. Tomēr, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatību un ieviestos ierobežojumus, izmēģinājumprojekta īstenošana tika pagarināta par 3 mēnešiem. Dalībnieki varēs saņemt atbalstu vēl līdz 2021. gada janvāra beigām. Izmēģinājumprojekta pagarināšana un pakalpojumu nodrošināšana tiek finansēta no projekta esošā finansējuma, nepalielinot kopējās projekta izmaksas.

Lai arī tā norisi ir ietekmējusi ārkārtējā situācija valstī un ieviestie ierobežojumi Covid-19 infekcijas ierobežošanai gan pavasarī, gan šobrīd, dalība izmēģinājumprojektā nav bijusi veltīga.

Dalībniekiem bija iespēja saņemt un turpināt saņemt dažādus sociālos pakalpojumus un atbalstu, t.sk. tādus pakalpojumus kā psihologa konsultācijas, fizioterapijas, ergoterapijas, vizuāli plastiskās mākslas terapijas, Montessori metodikas nodarbības, speciālā pedagoga nodarbības.

Pateicoties saņemtajam atbalstam, vairāki dalībnieki ir kļuvuši patstāvīgāki savu lēmumu pieņemšanā, iemācījušies plānot savu dienu un brīvā laika aktivitātes, kļuvuši fiziski spēcīgāki un aktīvāki.

Tās ir izmaiņas ne vien dalībnieku dzīvē, bet arī to tuvinieku dzīvēs, kuri ikdienā nodrošina šo personu aprūpi.

Izmēģinājumprojektā iegūtie rezultāti tiks izmantoti sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma izstrādei.

Projektu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.

Datums: 2020. gada 17. decembris