Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novadā turpina atbalsta personas pakalpojumu

Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tika īstenots no 01.02.2018. līdz 30.11.2019., un šobrīd notiek darbs pie pakalpojuma izstrādes. Tomēr, ņemot vērā pozitīvos rezultātus un pieprasījumu pēc šī pakalpojuma, tika rasta iespēja cilvēkiem turpināt saņemt šo pakalpojumu. 

Tas iespējams, pateicoties Individuālā budžeta modelim,* kas dod iespēju cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem saņemt dažādus sociālos pakalpojumus, to skaitā arī atbalsta personu lēmumu pieņemšanā.

Cēsu novada pašvaldībā no 10 izmēģinājumprojekta dalībniekiem atbalsta personas pakalpojumu saņem 7 cilvēki.

Atbalsta persona nenodrošina aprūpi vai asistēšanu, kā to dara, piemēram, aprūpētājs vai pavadonis. Atbalsta persona palīdz cilvēkam pieņemt svarīgus lēmumus dažādās dzīves jomās, neierobežojot cilvēka rīcībspēju.

Atbalstu lēmumu pieņemšanā nodrošina šādās jomās:
1. Tiesību un interešu aizstāvības jomā
Piemēram, atbalsta sniegšana cilvēkam, lai tas precīzāk izprastu savas tiesības un pienākumus, seku izskaidrošana, atbalsta sniegšana tiesību un interešu pārstāvībā dažādās iestādēs.

2. Finanšu jomā
Piemēram, budžeta plānošanā un lēmumu pieņemšanā par nepieciešamajiem pirkumiem.

3. Ikdienas dzīves jomā
Piemēram, atbalsts lēmumu pieņemšanā par pašaprūpes jautājumiem, izglītības iegūšanā, nodarbinātības jautājumu risināšanā.

4. Veselības aprūpes jomā (līdz ārsta kabinetam).

5. Sociālās aprūpes jomā
Piemēram, atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai persona saņemtu sociālos pakalpojumus, motivēšana izmantot esošos pakalpojumus savu sociālo problēmu risināšanai.

6. Atbalsta loka veidošanā
Piemēram, atbalsta sniegšana jaunu draugu un paziņu meklēšanā, palīdzot atrast interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Atbalsta personas pakalpojuma mērķis ir radīt alternatīvu risinājumu saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

*IBM izmēģinājumprojektu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.

Datums: 2020. gada 23. septembris