Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada Sociālais dienests turpinās dalību pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana"

Cēsu novada Sociālais dienests turpinās dalību pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana"

Ceturtdien, 26. janvārī, Cēsu novada domes sēdē deputāti apstiprināja Cēsu novada Sociālā dienesta dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”.

Projekta ietvaros pašvaldībā tiks turpināts pilotprojekta 1. kārtā iesāktais, tiks stiprinātas tās ģimenes ar bērniem, kurām dažādu apstākļu dēļ nepieciešama palīdzība bērnu audzināšanā un aprūpē.

Pilotprojekta 1. kārta parādīja, ka ģimenes asistenta pakalpojums ir efektīvs resurss, kurš sniedz nepieciešamo atbalstu ģimenēm.

Esam jau informējuši, ka ģimenes asistenta pakalpojums ir viens no resursiem, kā uzlabot sociālo pakalpojumu sociālā darba un psihosociālā darba virzienā, lielākus resursus veltot tiešajam darbam ar klientiem, kā arī šis pakalpojums ir ļoti nozīmīgs, sniedzot individuālu palīdzību tādās būtiskās sociālā darba jomās kā preventīvais sociālais darbs, sociālais darbs ar gadījumu, krīzes intervence. Tieši ģimenes asistenta pakalpojums ir būtisks profesionāls papildu resurss sociālajiem darbiniekiem, kuri nereti strādā pārslodzē un ir pakļauti izdegšanas riskam, kuriem ir liels aktīvo klientu lietu skaits.

Pilotprojekta īstenošanas laiks – no 2023.gada 26.janvāra līdz 2023. gada 31.oktobrim.

Datums: 2023. gada 27. janvāris