Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsīs atklāts grupu mājas pakalpojums

Cēsīs atklāts grupu mājas pakalpojums

Trešdien, 27.jūlijā, Cēsīs, Caunas ielā 8 svinīgi atklāja Cēsu novada pašvaldības jaunizveidoto pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem - grupu māja “Cēsis”. Grupu mājas pakalpojuma sniegšana deleģēta biedrībai “Cerību spārni”, kurai ir liela pieredze sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā.

Ilgi gaidītais jaunizveidotais pakalpojums dos iespēju 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes institūcijām, joprojām saņemot sociālā darba speciālistu atbalstu ikdienas gaitās. Pakalpojums tiks nodrošināts Eiropas Sociālā fonda projektā “Vidzeme iekļauj” izvērtētām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi un kuras pēc valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā.

Pasākumu ar mīlestību un sirsnību atklāja cēsiniece Beāte Bringule, iepriecinot ar muzikālu vēstījumu par mājām. Savu svētību grupu mājai deva Siguldas Katoļu draudzes dekāns Rihards Rasnacis.

Biedrības "Cerību spārni" vadītāja Eva Viļķina ar lielu prieku un gandarījumu uzsvēra vienu no biedrības pamata uzdevumiem - iestāties par cilvēku ar dažāda veida invaliditāti cilvēkcienīgu dzīvi. Par katra vajadzību un vēlmju piepildījumu. Sajūta, ka esi mājās, piederības sajūta savai kopienai, saviem cilvēkiem rada drošību un vēlmi priecāties, iesaistīties un darboties. Biedrības vadītāja pateicās visiem par doto uzticību, atbalstu un sadarbību.

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš- Eglītis pauda gandarījumu par jaunizveidoto pakalpojumu un īpašu paldies izteica projekta komandai par ieguldījumu, spēcīgo pārliecību un ticību, ka viss izdosies: “Paldies Vitai Pleševnikai, Ingai Kārkliņai, Marekam Pavāram, Ilutai Ločmelei, Valdim Tirzmalim un pārējiem kolēģiem, kuri iesaistījās projekta realizācijā”. A. Egliņš-Eglītis biedrībai novēlēja veiksmi un izdošanos jaunizveidotā pakalpojuma nodrošināšanā Cēsīs.

Šobrīd grupu mājā norit personu uzņemšana, un pirmie iemītnieki jau iejutušies jaunajās mājās un dalās savās sajūtās. Edvīns Krastiņš, kurš pakalpojumu saņem jau no pirmās dienas, atzīst, ka pakalpojumu ļoti gaidīja: “Man ļoti patīk šeit. Pa dienu es dodos uz specializētajām darbnīcām atbalsta centrā “Pērle””. Atbalsta centrā Edvīns saņem arī individuālās speciālistu konsultācijas.

Grupu mājas pakalpojums izveidots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu projekta “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis””, identifikācijas Nr. 9.3.1.1/18/I/006 gaitā. Kopējais projekta finansējums 1 843 676,77 EUR, t.sk., ERAF finansējums 1 122 375,41 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 46 394,83 eiro, valsts budžeta finansējums 108 185,55 eiro un pašvaldības finansējums 566 720,98 EUR.

Datums: 2022. gada 4. augusts