Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts kurināmā iegādei

Atbalsts kurināmā iegādei

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” pieņem iesniegumus dzīvokļa pabalsta piešķiršanai no personām/ģimenēm, kuras dzīvo mājā ar lokālu apkuri.

Apkures pabalsts tiek piešķirts mājsaimniecībām 2018.gada apkures sezonai, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas statuss.
Pabalsta apmērs:
• trūcīgai ģimenei – 150,00 euro;
• maznodrošinātai ģimenei - 85,00 euro.

Lai saņemtu pabalstu, iedzīvotājiem jādodas uz Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 18 (2.stāvs), Cēsīs, apmeklētāju pieņemšanas laikos vai arī uz Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēku. Vairāk par apmeklētāju pieņemšanas laikiem skatīt šeit.
Datums: 2018. gada 5. decembris