Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts cēsniekiem ārkārtas situācijas laikā

Atbalsts cēsniekiem ārkārtas situācijas laikā

Ievērojot izsludināto ārkārtējo situāciju valstī saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību, daudziem iedzīvotājiem ir nepieciešama arī sociālā palīdzība un atbalsts, līdz ar to rūpes par sabiedrības labklājību šādos brīžos ir īpaši nozīmīgas.

Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” ar Cēsu novada pašvaldības atbalstu uzreiz uzsāka meklēt jaunus risinājumus, kā sniegt palīdzību ne vien maznodrošinātajām personām un senioriem, bet arī novadniekiem, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā. Tā ir gan brīvprātīgo darba organizēšana, gan arī produktu piegāde, gan cita veida palīdzības sniegšana.

Jau pašās pirmajās ārkārtas situācijas izsludināšanas dienās izdevās atrast izmitināšanas vietas iedzīvotājiem viesu namā “Glūdas grava” un slēpošanas un atpūtas parkā “Ozolkalns” pašizolācijas nodrošināšanai. Ar Sociālā dienesta atbalstu šādu iespēju līdz  šim ir izmantojuši trīs cēsnieki.

Sadarbībā ar veikalu “Solo” marta vidū Sociālais dienests uzsāka sniegt atbalstu iedzīvotājiem, kuriem ārkārtējās situācijas dēļ ir jāatrodas pašizolācijā un ir nepieciešama palīdzība pārtikas piegādei.

Uz pašvaldības aicinājumu pieteikties brīvprātīgajiem, kuri nepieciešamības gadījumā būtu gatavi palīdzēt ar preču piegādi mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām atsaucās vairāk kā 20 brīvprātīgo. Esam gandarīti par mūsu sabiedrības atbalstu un vēlmi palīdzēt līdzcilvēkiem, vēlamies pateikties ikvienam, kas ir pieteikušies un gatavi jebkurā brīdī palīdzēt.  Vēlme palīdzēt ir lielāka nekā vajadzība šobrīd, bet ļoti ceram, ka seniori izpratīs situāciju un uzdrošināsies vēl vairāk lūgt palīdzību pārtikas un medikamentu  piegādei. Jāsaka liels paldies arī uzņēmējiem par līdzšinējo atbalstu COVID- 19 izplatīšanās mazināšanai. Šobrīd atbalsta pasākumiem Sociālais dienests ir iesaistījis trīs brīvprātīgos pārtikas piegādei pieciem senioriem.

Sniedzot atbalstu 1. -9.klašu skolēniem, š.g. 9.aprīlī  Sociālā dienesta darbinieki nogādāja 358 pārtikas komplektus Cēsu novadā deklarēto trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kā arī bērniem ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem.

Nākamā pārtikas komplektu piegāde plānota jau 30.aprīlī.

Š.g. 29.aprīlī 1. līdz 12.klašu Cēsu novadā deklarēto trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu skolēniem, kā arī skolēniem ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošajiem skolēniem  Sociālā dienesta darbinieki nogādās 73 pārtikas komplektus.

Savukārt, bērniem, kuri apmeklē bērnudārzu, līdz šī mēneša beigām tiks izsniegtas 267 kartes. Kartes tiks izsniegtas sadarbībā ar Cēsu novada Izglītības nodaļu un Cēsu  novada pirmskolas izglītības iestādēm.

Nenoliedzami sociālajam dienestam šis laiks ir ļoti saspringts, jo jāpaspēj padomāt par ik vienu novadnieku, lai palīdzētu pārdzīvot krīzes laiku, kā arī jāplāno atbalsta sniegšanas kārtība un resursi.   

“Esmu ļoti gandarīta par saviem darbiniekiem, kas spēj mobilizēties šajā mums tik noslogotajā periodā un veikt visus jau tradicionālos sociālā dienesta pienākumus un ļoti daudzos klāt nākušos pienākumus saistībā ar krīzi un spēju saglabāt optimismu un būt vienotai, saliedētai komandai” atzīst direktore Iveta Sietiņsone.

Datums: 2020. gada 24. aprīlis