Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts ārkārtējās situācijas laikā

Sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī un pamatojoties uz Cēsu novada domes 2020.gada 7.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā” iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pabalstu krīzes situācijā.

Pabalstam var pieteikties Cēsu novada iedzīvotāji, kuri ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid - 19 izplatību ir zaudējuši savus ienākumus un no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt savas un aprūpē esošo nepilngadīgo bērnu pamatvajadzības

Krīzes pabalsta apmērs:

  • 128,00 euro mēnesī, ja mājsaimniecībā dzīvo viena persona;
  • 80,00 euro mēnesī katrai personai, ja mājsaimniecībā dzīvo vairāk kā viena persona.

Ja ģimenē ir nepilngadīgi bērni, pabalsta apmērs tiek palielināts par 50,00 euro katram bērnam.

Krīzes pabalstu piešķir uz trim mēnešiem, bet ne uz ilgāku termiņu, kā vienu kalendāra mēnesi pēc valstī noteiktās ārkārtējāssituācijas beigām. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī, to pārkaitot personas norādītajā kredītiestādes kontā.

Atbalsta saņemšanai iesniegumu var iesniegt Sociālajam dienestam elektroniski, sūtot uz e-pastu: soc.ag@cesis.lv, izmantojot e-pakalpojuma vidi: www.latvija.lv. (https://www.latvija.lv/Epakalpojumi /EP155/), vai atstājot iesniegumu Sociālā dienesta pastkastītēs ēkas Bērzaines ielā 18, Cēsīs, 1. 2. vai 3. stāvā, kā arī Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkas pastkastītē. Iesnieguma formas ir atrodamas arī mājas lapā www.cesis.lv/atbalsts.

Datums: 2020. gada 17. novembris