Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Asistenta pakalpojuma pieprasīšana jūnijā un jūlijā

Asistenta pakalpojuma pieprasīšana jūnijā un jūlijā

Jūnijā

Piešķirto asistenta pakalpojumu sniedz atbilstoši līdzšinējiem lēmuma un līguma nosacījumiem.

Ja personai līdz 01.07.2021. beidzās iepriekš piešķirtā asistenta pakalpojuma periods un persona vēlas asistenta pakalpojumu saņemt atkārtoti, tad pašvaldības sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums.

Jūnija mēnesī lēmumus pieņem pēc līdzšinējās jeb “vecās” kārtības. Asistenta pakalpojumu var piešķirt uz vienu dienu, vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem vai līdz 31.12.2021.

Ja persona pieprasa asistenta pakalpojumu no jauna vai vēlas saņemt asistenta pakalpojumu atkārtoti, bet pēc jaunajiem nosacījumiem, tad pašvaldības sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu jūlija mēnesī.

Jūlijā

Visi iesniegumi par asistenta pakalpojumu tiek izskatīti un lēmumi pieņemti atbilstoši jaunajiem nosacījumiem.

Ja personai ir spēkā esošs līgums, kura periods turpinās pēc 01.07.2021., personai ir izvēles iespējas:

  • turpināt saņemt asistenta pakalpojumu atbilstoši “vecajiem” nosacījumiem līdz līguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2021. Atlīdzība un atskaitīšanās kārtība arī saglabājas līdzšinējā!
  • vērsties sociālajā dienestā ar iesniegumu, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu atkārtoti saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem. Pārrāvuma nebūs, jo līdz lēmuma pieņemšanai persona turpinās pakalpojuma saņemšanu pēc “vecajiem” nosacījumiem.

Personai, plānojot pakalpojuma saņemšanu, jāņem vērā:

  • Sociālais dienests lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
  • Pēc lēmuma pieņemšanas sociālais dienests aicina pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju slēgt līgumu par pakalpojuma sniegšanu.
Datums: 2021. gada 14. jūnijs