Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina pieteikties brīvpusdienām un vecāku maksas atlaidei

Aicina pieteikties brīvpusdienām un vecāku maksas atlaidei

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" no jūlija aicina Cēsu novada ģimenes iesniegt iesniegumus brīvpusdienu un vecāku maksas atlaides piešķiršanai. 

Tiesības saņemt Brīvpusdienas un vecāku maksas atlaidi ir:

  • izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, ja tie mācās kādā no Cēsu novada pirmsskolas, vispārējās izglītības iestādēm vai profesionālā skolā vai vidusskolā;
  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, , ja tie mācās kādā no Cēsu novada pirmsskolas, vispārējās izglītības iestādēm vai profesionālā skolā vai vidusskolā;
  • bērniem ar invaliditāti, ja tie mācās kādā no Cēsu novada pirmsskolas, vispārējās izglītības iestādēm vai profesionālā skolā vai vidusskolā;
  • daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja tie mācās kādā no Cēsu novada pirmsskolas, vispārējās izglītības iestādēm vai profesionālā skolā vai vidusskolā.

Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, atbilstoši tā iesniegtajam rēķinam saskaņā ar pašvaldības noteikto pusdienu cenu, bet nepārsniedzot Cēsu novada domes apstiprināto maksimālo pusdienu cenu.

Pēc iesnieguma saņemšanas atbalstu piešķir no nākamā mēneša pirmās mācību dienas līdz kārtējā mācību gada pēdējai dienai.

Atbalsta saņemšanai ģimenēm jāvēršas Cēsu novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests" Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 2. stāva, 6. vai 7. kabinetā apmeklētāju pieņemšanas laikos vai iesniegums jāiesniedz elektroniski www.cesis.lv sadaļā “E-pakalpojumi” vai valsts portālā https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP155/.

Sociālā dienesta pārstāvji ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 10:00 apmeklētājus pieņem arī Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā. Vairāk informācijas mājas lapā www.cesis.lv, sadaļā -  Sociālais dienests.

Datums: 2021. gada 29. jūnijs