Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Veiktas LIFE LATESTadapt projekta izpētes datos balstītu lēmumu pieņemšanai

Projekta LIFE LATESTadapt norises laikā 2023.gadā veiktas divas aptaujas – Cēsu pilsētas zaļo teritoriju aptauja un Cēsu pilsētas vides problēmvietu aptauja, iegūstot plašu informācijas kopumu par Cēsu iedzīvotājiem un apmeklētājiem nozīmīgām teritorijām.

Pamatojoties uz šo informāciju un apkopojot datus, Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar biedrību Baltijas vides forums ir sagatavojusi interaktīvu karti, kas pašvaldībā izmantojama plānojot attīstības projektus, investīcijas un uzlabojot pilsētas vidi atbilstoši prognozētajām klimata pārmaiņām.

Šīs vasaras laikā turpināsies datu pilnveide un jau rudens pusē uzsāks darbu pie Cēsu pilsētas Zaļināšanas plāna izstrādes, iesaistot sabiedrību un ikvienu interesentu koprades procesā. Šajā laikā plānota arī interesentu iepazīstināšana ar pilsētai sagatavoto interaktīvo karšu modeli, kas ļauj novērtēt dažādus vides un klimata aspektus un to ietekmi uz pilsētas vidi un ārtelpu, iezīmējot uzlabojamās jomas un būtiskās vietas, kurām nepieciešams rast risinājumus.

Cēsu novada pašvaldība kā partneris piedalās LIFE programmas projektā LATESTadapt (pilnais nosaukums "Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā"), kura virsmērķis ir palielināt Igaunijas un Latvijas pilsētu teritoriju noturību pret ekstremāliem laikapstākļiem, tajā skaitā pētīt lietus ūdeņu pārvaldības jautājumus un ierosināt jaunas idejas dabā balstītu risinājumu izveidei. Projekta vadošais partneris ir Viimsi pašvaldība Igaunijā, savukārt Latvijā ir trīs pilotteritorijas – Cēsis, Valmiera un Rīga.

Plašāka informācija par projektu – LIFE LATESTadapt.

Datums: 2024. gada 11. jūnijs