Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Turpinās skatu torņa būvniecība Cīruļkalnā

Turpinās skatu torņa būvniecība Cīruļkalnā

Pēc būvprojekta izmaiņu saskaņošanas būvvaldē augustā atsākās skatu torņa būvdarbi Cīrulīšos. Skatu tornis tiek būvēts dabas vērošanas nolūkiem projekta “Zaļās ilgtspējīgās infrastruktūras attīstība dabas teritorijās” (“Development of sustainable green infrastructure and attractive recreation zones in the nature” (Green Towers) “Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta gaitā.

Projekts paredz Cēsīs uzbūvēt 22 m augstu metāla konstrukciju dabas vērošanas torni, kurš būs aprīkots ar tehnoloģijām solārās eneŗģijas iegūšanai, kas tiks uzskaitīta un izmantota torņa izgaismošanai, kā arī aprīkots ar augstas izšķirtspējas novērošanas kamerām, bioloģiskās daudzveidības vērošanai.

Projekta sadarbības partneri: Rūjienas pašvaldība, kas ir projekta vadošais partneris, izbūvēja skatu platformu Rūjas upes krastā, Krievijas pašvaldības - Kingisepa un Gdova arī realizē līdzīgus būvniecības projektus.

Projekta mājas lapā www.exploregreentowers.eu pēc projekta pabeigšanas tiešsaistes režīmā būs aplūkojami attēli un apkopoti dati no visām projekta partneru videokamerām un alternatīvās enerģijas ieguves avotiem- solārajiem paneļiem.

Šī projekta mērķis ir pievērst politikas veidotāju un uzņēmumu uzmanību klimata politikas procesiem un veicināt “interešu kopienas”, lai uzlabotu nepārtrauktu ekspertu tīklošanos un zaļo tehnoloģiju un vides pārvaldības pieredzes apmaiņu.

Skatu torņa būvdarbus Cēsīs veic SIA “Warss+”, pēc SIA “Purple Corner” izstrādāta būvprojekta. Līdz Ziemassvētkiem paredzēts būvi nodot ekspluatācijā .

Datums: 2021. gada 23. septembris