Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tiekas topošo Latvijas Inovāciju centru izveides komandas

Projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” topošā Kosmosa Izziņas centra komanda 9.decembrī organizēja tiešsaistes tikšanos ar citiem Norvēģijas finanšu instrumenta Pētniecības un Izglītības programmas apstiprināto Inovācijas centru projektu dalībniekiem no Ventspils, Daugavpils un Liepājas pašvaldībām, kā arī pārstāvjiem no Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM). Tiešsaistē piedalījās apmēram 20 dalībnieki.

Pasākuma sākumā VIAA atgādināja par tuvākajiem atskaišu izpildes termiņiem un citiem projekta administratīvajiem pienākumiem, bet IZM pārstāve īsi komentēja paredzētās izmaiņas Ministru Kabineta noteikumos.

Pēc tam katrs inovācijas centrs prezentēja savus projektus, iepazīstinot ar projekta komandas sastāvu, pastāstot par plānotajām aktivitātēm, sasniedzamajiem rezultātiem un pašreizējo projekta norisi. Visi projekta īstenotāji atzina vīrusa Covid-19 ietekmi uz projekta realizāciju, kā rezultātā atceltas sadarbību partneru vizītes, klātienes pasākumi, apgrūtināts darbs ar ražotājiem un piegādātājiem.

Pasākuma laikā izvērtās neliela diskusija par projektam aktuālām tēmām un sadarbības iespējām.

Tikšanās nobeigumā VIAA pārstāve uzteica visus projekta dalībniekus par padarīto darbu un progresu projektu īstenošanā, ņemot vērā, ka tieši pirms gada - 2019. gada decembrī - vēl tikai norisinājās projektu pieteikumu sagatavošana.  

Aktivitāte tiek finansēta un īstenota Cēsu novada pašvaldības īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta Nr. NFI/IC/VIAA/2020/3 “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” ietvaros.

Datums: 2020. gada 11. decembris