Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Šovasar atjaunos Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta zāli, ģērbtuves un ķīmijas mācību telpas

Šovasar atjaunos Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta zāli, ģērbtuves un ķīmijas mācību telpas
Turpinoties Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācijai un uzlabojot Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) skolēnu mācību vidi, pavisam drīz skolā sāksies būvdarbi, kuru laikā atjaunos ģimnāzijas sporta zāli, ģērbtuves un ķīmijas mācību telpas. Darbus veiks SIA “PRO DEV”, tos jāpabeidz līdz novembra sākumam. Nākamgad plānota jauna CVĢ mācību korpusa būvniecība. 

Projekta gaitā tiks modernizēta skolas sporta infrastruktūra – notiks sporta zāles un tai paredzēto ģērbtuvju atjaunošana teju 300 m2 platībā. Sporta zāle kalpos gan CVĢ, gan Cēsu Pilsētas vidusskolas skolēnu sporta stundu un ārpusstundu nodarbībām, veicinot bērnu fizisko attīstību un attīstot veselīga dzīves veida principus. 

Būtiski tiks uzlabotas iespējas apgūt ķīmiju piemērotā un modernā vidē – pirmajā stāvā tiks izveidots kabinets, praktikums un laboratorija 7.-12.klašu skolēniem. Arī šis kabinets nodrošinās iespēju skolēniem iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs, kur drošā vidē veikt praktiskos darbus, eksperimentus un prototipēšanu. 

Pēdējā laikā tiek pievērsta liela uzmanība gaisa kvalitātei un tā ietekmi uz veselību un mācību vielas apguvi, tāpēc telpās tiks veikta ventilācijas sistēmas uzlabošana, samērojot to ar potenciālo skolēnu skaitu un mācību telpu izmēriem. Tāpat skolēniem un pedagogiem tiks nodrošināta ergonomiska darba vide, ērti pārvietojamas mēbeles, modernas mācību iekārtas un mūsdienīgai darba kvalitātei piemēroti IKT risinājumi. 

Turpinot uzlabot skolēnu un pedagogu mācību apstākļus, nākamajā gadā plānota jauna korpusa – CVĢ reģionālā metodiskā centra – būvniecība. Jaunais centrs veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Vidzemes plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu.

Tāpat šovasar plānots sākt Cēsu 2.pamatskolas pārbūves darbus. Notiks jauna mācību aprīkojuma un mēbeļu iegāde, tiks uzlabota gaisa kvalitāte, kā arī tiks izveidoti divi dabaszinātņu kabinetu bloki.
 
Aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Reģionālā attīstības fonda Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/009 “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” projekta gaitā.

Plašāka informācija par Cēsu novada izglītības iestāžu modernizāciju ŠEIT.
 
 
Datums: 2021. gada 25. maijs