Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Skolēni atgriežas renovētajā Pastariņa skolā

Skolēni atgriežas renovētajā Pastariņa skolā
Cēsu Pastariņa sākumskolas skolēniem un skolotājiem jaunais semestris sākas ar svētkiem. No 8.janvāra skolas kolektīvs atgriežas renovētajās skolas telpās Raunas ielā.
Cēsu Pastariņa sākumskolas skolēniem un skolotājiem jaunais semestris sākas ar svētkiem. No 8.janvāra skolas kolektīvs atgriežas renovētajās skolas telpās Raunas ielā.

Ienākot skolā, gan no skolēnu, gan viņu vecāku, gan skolotāju mutēm nerima prieka un sajūsmas saucieni. Skola nu kļuvusi skaistāka, gaišāka un siltāka gan no iekšpuses gan ārpuses.

Ar īpašu prieku un lepnumu Cēsu Pastariņa sākumskolas direktore Ravita Blaževica izrāda no jauna iekārtotās skolēnu ēdnīcas telpas un jauno kompetenču izglītības klasi. Galvenais renovācijas projekta mērķis bija skolu padarīt energoefektīvāku, tādēļ ēkai nomainīti logi, durvis, tā siltināta, renovēta skolas centrālapkure, karstā ūdens apgādes sistēma, ventilācija, un skolas telpas tagad apgaismo LED spuldzes.

Skolas direktore Ravita Blaževiča atzina, ka skolas ēkas renovācijas posms bijis sarežģīts gan skolēniem un vecākiem, gan skolotājiem. Skolēniem uzsākot mācības pagājušajā gada 1.septembrī, skola darbu sāka pagaidu telpās mācību centrā “Buts” un Cēsu Profesionālajā vidusskolā. Lai arī vecāki šīs īslaicīgās pārmaiņas uztvēra ar bažām, tomēr Pastariņa skolas skolēnu mācības pagaidu telpās noritēja veiksmīgi.

Ravita Blaževiča atzina: “Vēlos teikt paldies visiem, kas palīdzēja skolas renovācijas laikā. Sevišķs paldies Cēsu Profesionālās vidusskolas kolektīvam – gan skolotājiem, gan skolēniem –, kas rūpējās par to, lai Pastariņa skolas bērni pagaidu mācību telpās justos labi un droši. Skolas renovācijas laikā daudzas Cēsu iestādes un daudzi cēsnieki pielika roku, lai šis pārmaiņu posms mums būtu pēc iespējas vieglāks un lai atgriešanās renovētajās skolas telpās būtu priecīgs notikums. Tāpēc varu droši teikt, ka tas bija ne tikai Pastariņa skolas, bet gan visu Cēsu kopīgs projekts.”Cēsu Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošanas par zema enerģijas patēriņa ēku tika līdzfinansēta ar Emisijas kvotu izsoles instrumenta līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas ir 1246384,51 EUR. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums pēc projekta īstenošanas paredzamas vismaz 57182,14 Kg CO2/gadā, bet enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa plānots 27,55 KWh/m2 gadā.

Datums: 2018. gada 8. janvāris