Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sākts darbs pie Cēsu saules elektrostacijas izveides

Sākts darbs pie Cēsu saules elektrostacijas izveides
Lai Cēsu novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošinātu videi draudzīgu elektrību un mazinātu atkarību no centrālās energoapgādes, Cēsu novada Priekuļu pagastā taps saules elektrostacija – Cēsu SES. Piesaistītās pašmāju kapitāla investīcijas 15 miljonu eiro apmērā sniedz iespēju jau šogad sākt darbus, lai 2024. gada pavasarī Cēsu SES nodrošinātu zaļu elektroenerģiju vismaz 8500 novada mājsaimniecībām. Projekts ir arī nozīmīgs pienesums Latvijas kopējos centienos panākt enerģētisko neatkarību un samazināt elektroenerģijas ražošanas izmaksas.
 
Saules radītā enerģija ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt Latvijas un citu valstu atkarību no naftas un gāzes produktiem, tomēr, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, Latvija solārās enerģijas ieguvē ir attīstības sākumposmā. Kā liecina to valstu pieredze, kur līdzīgas spēkstacijas darbojas jau gadu desmitiem, saules elektrostacijas ir ne vien ekonomiski izdevīgas, bet arī videi un sabiedrībai draudzīgas – to izbūvē nav nepieciešamas nozīmīgas teritorijas izmaiņas, savukārt darbības laikā tās ir klusas un dzīvajai radībai neitrālas.
 
Cēsu novada būvvalde šī gada 5. septembrī izsniedza atļauju SES izveidei 18 hektāru platībā Cēsu novada Priekuļu pagasta “Purmaļos” – purvainā un šobrīd aizaugušā teritorijā starp Jauno un Lāču ielu. Jau šomēnes sāksies SES teritorijas sakārtošanas darbi un purvaino vietu sausināšana. Savukārt nākamā gada pavasarī, tiklīdz būs piemēroti laikapstākļi, tiks sākta SES konstrukciju un kabeļlīniju izbūve.
 
2024. gada pavasarī SES teritorijā tiks izvietoti 33 000 saules paneļu, pēc tam sekos saules elektrostacijas testēšana un nodošana ekspluatācijā. Cēsu SES būs pirmā industriāla mēroga saules elektrostacija Latvijā ar kombinētu saules paneļu izvietojumu – paneļi būs gan tradicionālā veidā vērsti uz dienvidu pusi, gan novietoti austrumu–rietumu virzienā, lai SES darbība būtu efektīvāka tieši visaugstākā patēriņa stundās no rīta un vakarā. Cēsu SES jauda būs 18,9 MW, un tā gadā saražos vismaz 18 000 MWh elektrības, kas atbilst vairāk nekā 8500 mājsaimniecību vidējam elektrības patēriņam gadā.
 
Cēsu SES projekta izstrādē vērā ņemti apkaimes iedzīvotāju ikdienas paradumi – teritorijas nožogojums veidots tā, lai iespēju robežās saglabātu iedzīvotāju izmantotās takas. Liela uzmanība gan būvniecības procesā, gan SES darbības laikā tiks pievērsta vides aizsardzībai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai – saules elektrostacijas teritorijā būs dabīga pļava ar īpaši veidotām kukaiņu un dzīvnieku mājvietām, un to varēs izmantot arī vietējo saimnieku bišu saimes un aitu ganāmpulki.

Cēsu SES īpašnieks ir pašmāju investīciju fonds “Merito Sustainable Energy Fund I” (“Merito”), kurš ieceres īstenošanai piesaistījis pieredzējušus ekspertus no uzņēmuma “Saules Energy”. “Merito” kopā ar “Saules Energy” īsteno vērienīgu zaļās infrastruktūras projektu – astoņu SES būvniecību Latvijā.
 
“Tā kā Latvijai šobrīd nepieciešams jūtams progress atjaunīgās enerģijas īpatsvara audzēšanā, savus spēkus esam fokusējuši uz projektiem, kuri jau tuvākajā nākotnē sāks ražot zaļu un ar laiku arī izdevīgāku elektrību. Sadarbība ar Cēsu novada domi ir viens no šī projekta virzītājspēkiem – domes speciālistu izpratne par videi draudzīgas infrastruktūras nozīmi un profesionālais darbs ir pamats tam, ka jaunās spēkstacijas ieviešanu varam sākt jau šogad un darbs notiek pēc plāna. Cēsu SES tiek attīstīta ar pieslēgumu sadales infrastruktūrai, tādējādi saules elektroenerģiju patērēs vietējie – Cēsu novada iedzīvotāji un uzņēmumi,” stāsta “Saules Energy” valdes priekšsēdētājs Artūrs Plūme.
 
 
Lai stiprinātu Latvijas enerģētisko neatkarību, “Merito” fonds kopumā ieguldīs 50 miljonus eiro astoņu jaunu SES izveidē Latvijas reģionos. Šovasar darbu sākušas spēkstacijas Zilupē, Brenguļos un Inčukalnā, līdz šī gada nogalei tiks atklātas vēl divas SES dažādos Latvijas reģionos ar kopējo jaudu 40 MW, savukārt vēl trīs, tostarp Cēsu SES, – 2024. gadā. Astoņas jaunās SES kopumā gadā ražos vismaz 70 000 MWh elektrības, ar zaļo enerģiju apgādājot vairāk nekā 35 000 mājsaimniecību visā Latvijā.
 
Par projekta īstenotājiem:
“Saules Energy” ir Latvijas kapitāla atjaunīgās enerģijas projektu attīstītājs. Tā mērķis ir panākt, lai investīcijas videi draudzīgās tehnoloģijās būtu ienesīgas un kalpotu plašam sabiedrības lokam.
Latvijas Bankā reģistrēto alternatīvo ieguldījumu fondu “Merito Sustainable Energy Fund I” pārvalda “Merito Partners” – strauji augošs privātā kapitāla ieguldījumu uzņēmums, kas darbojas Latvijā un tuvākajā reģionā.
 
Papildu informācija:
Agnese Ruberte
“Merito Partners” komunikācijas konsultante M. +371 29337759, e-pasts: pr@meritopartners.com
Datums: 2023. gada 15. septembris