Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sākta Kosmosa izziņas centra Cēsīs izglītības programmas izveide

Sākta Kosmosa izziņas centra Cēsīs izglītības programmas izveide

Pirmdien, 10. augustā, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs parakstīja līgumu par Norvēģijas grantu projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” īstenošanu Kosmosa izziņas centra izveidei skolēniem, skolotājiem un pirmskolas vecuma bērniem ar vecākiem, kā arī sabiedrībai kopumā, lai radītu interaktīvu un atraktīvu vidi dabas zinātņu un tehnoloģiju tēmas (STEM) izzināšanai.

Parakstītā projekta mērķis ir izveidot Kosmosa izziņas centra izglītības programmu. Savukārt, lai īstenotu centra būvniecību, pašvaldība marta sākumā noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību "RERE BMV" par Kosmosa centra ēkas projektēšanu un celtniecību Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63. Ēkas celtniecība tiek īstenota ar Latvijas valsts budžeta programmas Emisiju kvotu izsoles instrumenta (EKII) finansējumu.

Projekta ieviešanas vadītājs Pauls Irbins pateicās par uzticību un pateicās visiem partneriem par paveikto darbu. “Jau līdz šim projekta sagatavošanas stadijā ieguldīts vērienīgs un profesionāls darbs, tāpēc saku milzīgu paldies VIAA un Cēsu novada pašvaldības speciālistiem, kuri ar aizrautību strādāja, lai piesaistītu finansējumu un noslēgtu līgumu par centra izglītības programmas izveidi!” turpināja Irbins.

Gandarījumu par projekta sākšanu pauda Norvēģijas vēstnieka vietniece Jannicke Bain: “Jau vairākus gadus sadarbojamies dažādās ar izglītību saistītajās jomās, un priecājos, ka kopā strādāsim arī pie šī iespaidīgā projekta. Kosmosa joma ir neizdibināma! Mums ir jāmotivē jauniešus domāt radoši un inovatīvi.”

Projektā Cēsu novada pašvaldība plāno izveidot darbnīcas, koprades telpas, laboratorijas u.c. interaktīvas ekspozīcijas, kā arī radīt 50 interaktīvas izstādes, trīs izglītojošas programmas un piecas aizraujošas nodarbības dabaszinātņu (datorzinātne un informācijas zinātne, fizika, ķīmija, bioloģija, zemes un vides zinātnes) un inženierzinātņu un tehnoloģiju (civilā inženierija, elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas, vides biotehnoloģijas, mašīnbūve un mehānika) jomās. Savukārt skolotājiem paredzēti mācību semināri kompetences stiprināšanai STEM priekšmetu mācīšanā.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atzīst: “Šī centra izveide ir loģisks turpinājums Cēsīs esošajam “Zinoo” centram – ir uzkrāta pieredze, zināšanas un nokomplektēta spēcīga komanda, kas spēs realizēt šo izaicinājumiem pilno projektu. Tas ir ļoti nozīmīgs objekts novadam, kas lieliski papildinās jau esošo tūrisma piedāvājumu un dos unikālu pievienoto vērtību izglītības jomā!”

Pašvaldība prognozē, ka ik gadu Kosmosa centrā viesosies ne mazāk kā 100 000 apmeklētāju, no kuriem liela daļa izmantos daudzos Cēsu viesmīlības nozares pakalpojumus. Jaunais centrs ir būtisks ieguldījums tūrisma piedāvājuma attīstībā novadā, kā arī veicinās investoru piesaisti labjūtas un citu industriju attīstībai.

“Šāda mēroga investīcijas veicina ne vien jau esošās uzņēmējdarbības vides attīstību, bet arī jaunu ideju iedzīvināšanu. Tas būs zinātkāres piedzīvojums ģimenēm no visas pasaules un būs nozīmīgs stimuls Cēsu novada ekonomikas izaugsmei,” turpina Jānis Rozenbergs.

VIAA direktore Dita Traidās uzsver, ka “Kosmosa izziņas centra izveide Cēsīs ir nozīmīgs papildinājums esošā inovāciju centra ZINOO iekoptajām tradīcijām ne tikai Cēsīs, bet šādu dabaszinātņu interešu un zināšanu centru modernizācijai Latvijā. Cēsis ar savu pieredzi kalpojis kā stimuls Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finansējumu programmas “Pētniecība un izglītība” ieguldījumam šādu centru attīstībai Latvijā.”

“Apsveicama ir pašvaldības izvēle - būvēt videi un cilvēkiem draudzīgu, inovatīviem būvniecības risinājumiem bagātu ēku. Projektētājam un būvniekam tas dod iespējas pielietot modernus, mūsdienu prasībām atbilstošus risinājumus, piemēram, BIM," stāsta SIA "RERE Būve" valdes loceklis Edgars Vēveris.

Kosmosa izziņas centrs atradīsies Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63. Jaunās būves projektēšanai paredzēts gads, un būvniecība varētu sākties 2021.gada pirmajā pusē, noslēdzoties 2022.gada nogalē.

Jaunbūvējamā ēka būs ar zemu enerģijas patēriņu – apkuri tajā nodrošinās zemes siltumsūknis un granulu katls, ēkā tiks izmantots energoefektīvs LED apgaismojums un to ar elektrību apgādās saules paneļu elektrostacijas. Tāpat ēkā tiks nodrošināta virsūdens savākšana un atkārtota izmantošana. Lai nodrošinātu energoresursu taupīšanu, enerģijas izmantošanu kontrolēs automatizētās vadības sistēma. Plānotais energoefektivitātes rādītājs ēkas apkurei ir 12,46 kWh/m2 gadā.

Projektu “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” finansē EEZ/N grantu programma “Pētniecība un izglītība”. Tā kopējās izmaksas ir 2,15 miljoni eiro, no kurām 1,64 miljoni eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 289 825 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 214 684  eiro – Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums. Projektu Cēsu novada pašvaldība īstenos ciešā sadarbībā starp projektā iesaistītajiem partneriem - NAROM (Norvēģijas kosmosa izglītības centrs) un Rīgas Tehnisko universitāti, kā arī citiem zinātnes un inovāciju centriem Latvijā. Izglītības un zinātnes ministrijas kā programmas apsaimniekotāja loma ir atbildēt par programmas koncepcijas izveidi, efektīvāku finanšu instrumentu īstenošanu un mērķtiecīgāku atbalstu prioritārajās jomās, bet VIAA kā programmas ieviesēja atbildība ir projektu vērtēšana, īstenošanas uzraudzība un kontrole, kā arī projektu rezultātu saglabāšanas un ilgtspējas uzraudzība.

Projekts "Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām" tiek īstenots ar Latvijas valsts budžeta programmas Emisiju kvotu izsoles instrumenta (EKII) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas nepārsniegs 11 35 41 88,46 eiro, no tām piecus miljonus eiro segs EKII, savukārt pārējie izdevumi tiks segti no pašvaldības līdzekļiem.

    

Datums: 2020. gada 12. augusts