Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sākta Kosmosa izziņas centra būvniecība

Sākta Kosmosa izziņas centra būvniecība

Nākotnes tehnoloģiju jeb Kosmosa izziņas centram 2021.gada 12.jūlijā uzsākti zemes un pāļu izbūves darbi. Būvniecības ierosinātājs ir Cēsu novada pašvaldība, meta autors Lauder Architects & ALPS ainavu darbnīca, būvprojekta izstrādātājs un autoruzraugs inženieru birojs “CMB”, projektu īsteno RERE Grupa pēc apvienotā projektēšanas un būvdarbu līguma, būvuzraudzību nodrošinās Firma L4.

Kosmosa izziņas centrs atbilstoši ilgtspējīgas būvniecības prasībām tiks būvēts kā enerģētiski pašpietiekama trīs stāvu ēka, nodrošinot potenciālā siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanu, kā arī ar samazinātu kopējo enerģijas patēriņu – apkuri ēkā nodrošinās zemes siltumsūknis un granulu katls, turklāt centrā tiks izmantots energoefektīvs LED apgaismojums, ko ar elektrību apgādās saules paneļu elektrostacijas. Ēkā tiks nodrošināta arī lietus ūdens savākšana un atkārtota izmantošana. Pie ēkas tiks izbūvēti pieci elektromobiļu uzlādes punkti. Lai nodrošinātu energoresursu taupīšanu, enerģijas izmantošanu kontrolēs automatizētās vadības sistēma.

Kosmosa izziņas centrs piedāvās jaunas izglītības programmas, izglītojošas nodarbības un skolotāju apmācības programmas, bērnu un jauniešu nometnes par kosmosa tēmu, izglītojošas sacensības skolēniem, dažādas piedzīvojumu aktivitāšu pakas centra apmeklētājiem, 50 interaktīvus eksponātus, seminārus un konferences par STEM izglītības jomu, Kosmosa festivālu 2023. gadā, u.c. pasākumus.

Projektu par ēkas celtniecību Cēsu novada pašvaldība īsteno ar Latvijas valsts budžeta programmas Emisiju kvotu izsoles instrumenta (EKII) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 11 354 188,46 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 10 065 641,72 EUR, no tām EKII līdzekļi ir ne vairāk kā 49,67% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 5 000 000,00. Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir ne mazāk kā 50,33 % no projekta attiecināmajām izmaksām, jeb ne mazāk par EUR 5 065 641,72.

Topošā Kosmosa izziņas centra saturs savukārt tiek veidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” atbalstu. Šī projekta kopējās izmaksas ir 2,15 miljoni eiro, no kurām 1, 64 miljoni eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 289 825 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 214 684 eiro – Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Cēsu novada pašvaldība šī projekta ietvaros ir parakstījusi sadarbības līgumus ar Norvēģijas kosmosa izglītības centru "Andoya Space Education " un Rīgas Tehnisko Universitāti (RTU) par Kosmosa izziņas centra ideju īstenošanu. "Andoya Space Education " palīdz izstrādāt un ieviest interaktīvas izglītojošas aktivitātes, nodarbības un darbnīcas par kosmosa tematiku, bet RTU piedalās pie izglītojošu eksponātu izstrādes un izveidošanas.

Datums: 2021. gada 19. jūlijs