Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pievienojies pārgājienam Cīrulīšu apkārtnē!

Pievienojies pārgājienam Cīrulīšu apkārtnē!

Aicinām 28.septembrī plkst.17.30 pievienoties izzinošam pārgājienam Cīrulīšu apkārtnē, lai kopā ar vides gidi Sigitu un ģeologu - alu ekspertu Daini Ozolu izzinātu Cēsu dabas vērtības.

Savukārt 7.oktobrī plkst.10.00 aicinām interesentus pievienoties projekta “Vides un dabas izziņa” noslēguma pārgājienā un Cīruļkalna skatu torņa informatīvo zīmju atklāšanas pasākumā. Plānots pārgājiens izzinot kultūrvēsturi - “Cīrulīši, kūrorta vieta” ar vides gidi Sigitu.

Visi pārgājieni ir bez maksas, to sākums un noslēgums - Cīruļkalna skatu tornis.

Pārgājieni tiek organizēti Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam līdzfinansētā projekta “Vides un dabas izziņa” (akronīms “EnvironmentNatureMe”, Nr. LVIII-059) norises laikā. Projekta vadošais partneris ir Valmieras novada pašvaldība, kas īstenos projektu, sadarbojoties ar projekta partneriem - Cēsu novada un Valkas novada pašvaldībām. Projekta mērķis ir kopīgu darbību īstenošana vides pārvaldībā, lai veicinātu vides aizsardzību, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām.

Plānotais projekta ieviešanas laiks ir no 2023.gada 28.aprīļa līdz 2023.gada 15.novembrim. Cēsu novada pašvaldībai pieejamās attiecināmās izmaksas 11 125,00 EUR, t.sk., 90% jeb 10 012,50 EUR Programmas līdzfinansējums, 5% jeb 556,25 EUR Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums un 5% jeb 556,25 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.

Cēsu novada pašvaldība projekta norises laikā izgatavos un uzstādīs informatīvas planšetes Zaļo torņu augšējā platformā Cīrulīšos; organizēs 4 izglītojošas ekskursijas Cīrulīšu apkārtnē ar dabas ekspertiem un izveidos virtuālu 3D modeli torņa apkārtnes iepazīšanai attālināti.

Datums: 2023. gada 25. septembris